Skip to main content
فهرست مقالات

نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله، در سلامت روانی دانشجویان: ارائه مدل های علی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 25 علمی-ترویجی (11 صفحه - از 28 تا 38)

کلیدواژه ها : سبک مقابله ،صفات شخصیت ،سلامت روان‌

کلید واژه های ماشینی : سلامت روان ،سبک‌های مقابله ،صفات شخصیت و سبک‌های مقابله ،نقش صفات شخصیت ،روان‌رنجور خویی ،صفات شخصیت و سبک‌های ،سبک مقابله‌ای ،پرسشنامه مقابله با موقعیت‌های ،صفات شخصیت بر سبک‌های ،سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار ،وظیفه‌شناسی ،سبک مقابله‌ای مسأله‌مدار ،صفات شخصیت ،مسأله‌مداری بر سلامت روان ،برون‌گرایی بر سبک‌های مقابله‌ای ،اثرات کل متغیرهای برون‌زا ،شخصیت و سبک‌های مقابله ،برون‌گرایی ،اثرات متغیرهای روان‌رنجور خویی ،متغیر درون‌زای مستقل ،تحلیل مسیر ،مدل تحلیل مسیر ،خویی ،هیجان‌مدار ،عامل روان‌رنجور خویی ،مسأله‌مدار ،شخصیت و سبک‌های ،اثر مثبت ،روان‌رنجور ،سبک‌های مقابله مسأله‌مدار

هدف:این تحقیق به منظور بررسی نقش صفات شخصیت و سبک‌ها مقابله یا تنیدگی در سلامت روانی دانشجویان انجام گرفت.روش:در این مطالعه مقطعی و تحلیلی(مدل‌سازی)در نمونه‌ای متشکل از 328 آزمونی(177 پسر و 151 دختر)،فرم خلاصه شده پرسشنامه پنج‌ عامل بزرگ شخصیت،پرسشنامه مقابله با موقعیت‌های تنیدگی‌زا و پرسشنامه سلامت عمومی‌ اجرا و با ستفاده از تحلیل مسیر،اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات شخصیت بر سبک‌های‌ مقابله و سلامت روان بررسی شدند.یافته‌ها:وظیفه‌شناسی و پذیرش،در سبک مسأله مداری‌ اثر مثبت و معنی‌دار و روان رنجور خوبی و هیجان مداری اثر مثبت و معنی‌دار داشت.اثر غیرمستقیم جنس بر سلامت روان،از طریق مسأله مداری،مثبت و معنی‌دار و اثر برون‌گرایی و پذیرش بر سلامت روان،از طریق مسأله مداری،مثبت و معنی‌دار به دست آمد و جنس از طریق هیجان مداری اثر مثبت و معنی‌دار داشت.نتیجه‌گیری:به طور کلی،نتایج این‌ پژهش مؤید آن است که توجه به نقش صفات شخصیت و سبک‌های مقابله‌ای در مطالعه‌ سلامت روانی افراد بسیار مهم است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.