Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (mbct) در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب : پیگیری 60 روزه

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 25 علمی-ترویجی (11 صفحه - از 49 تا 59)

کلیدواژه ها : افسردگی ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،پیشگیری‌

کلید واژه های ماشینی : نگرش ناکارآمد ،افسردگی و اضطراب ،گروه آزمایشی ،شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی ،MBCT ،شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن ،آزمایشی ،مقیاس نگرش ناکارآمد ،کاهش افسردگی ،منفی ،ذهن‌آگاهی ،روش MBCT ،گروه کنترل ،شناخت‌درمانی ،آزمون آماری ،اضطراب و افسردگی ،کاویانی ،آموزش کنترل توجه ،ناکارآمد افسردگی ،کاهش افکار ،آموزش MBCT ،افکار خودآیند منفی ،کاهش نگرش ناکارآمد ،کنترل توجه ،پرسشنامه افکار ،آزمایشی و کنترل ،کاهش افسردگی و اضطراب ،میزان اضطراب ،اختلال افسردگی ،نمرات افسردگی

مقدمه: این گزارش تحقیقی است که اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) را در کاهش و پیشگیری از افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد افسردگی و اضطراب بررسی کرده است. روش: در این کارآزمایی عرصه ای، 65 دانشجوی دختر ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان، به صورت تصادفی، انتخاب شدند و در دو گروه گواه و آزمایشی قرار گرفتند. گروه آزمایشی در طی هشت جلسه دو ساعته، به صورت گروهی، به شیوه MBCT آموزش دیدند. آزمودنی ها پرسشنامه افسردگی و اضطراب بک، مقیاس نگرش ناکارآمد و پرسشنامه افکار خودآیند را قبل از شروع آموزش و در مقاطع مورد نظر، جلسات چهارم و هشتم و 60 روز پس از پایان آموزش تکمیل کردند. گروه گواه بدون هیچ آموزشی فقط پرسشنامه های فوق را پر کرد. یافته ها: کاربرد تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه های تکراری نشان داد که روش MBCT در کاهش افسردگی، اضطراب، نگرش ناکارآمد و افکار خود آیند موثر است. همچنین این روش می تواند در پیشگیری از افسردگی و اضطراب نقش داشته باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد ذهن آگاهی به وسیله «آموزش کنترل توجه» موثر واقع شود و از عود و بازگشت افسردگی و اضطراب پیشگیری کند. در این مقاله، رهنمودهای کاربردی نتایج تحقیق حاضر، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.