Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر توانایی خواندن دختران کم توان ذهنی پایه دوم دبستان

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 26 علمی-ترویجی (7 صفحه - از 22 تا 28)

کلیدواژه ها : آگاهی واج شناختی ،خواندن ،عقب ماندگی ذهنی

کلید واژه های ماشینی : آگاهی واج‌شناختی ،تأثیر آموزش آگاهی واج‌شناختی ،آموزش آگاهی واج‌شناختی ،واج‌شناختی ،آگاهی واج‌شناختی به کودکان ،سرعت خواندن ،امتیاز آگاهی واج‌شناختی ،کودکان عقب‌مانده ذهنی ،درستی و سرعت خواندن ،پایه دوم دبستان ،آموزش خواندن ،آزمون آگاهی واج‌شناختی ،سطح آگاهی واج‌شناختی ،امتیازهای پس‌آزمون آگاهی واج‌شناختی ،مهارت خواندن ،آموزش آگاهی ،میانگین امتیاز سرعت خواندن ،آگاهی واج‌شناختی و درست ،امتیاز کل آگاهی واج‌شناختی ،سرعت خواندن همبستگی ،سرعت خواندن هر ،ذهنی ،امتیاز سرعت خواندن ،عقب‌مانده ذهنی ،توانایی خواندن ،تأثیر آموزش ،سطح آگاهی ،خواندن همبستگی ،یادگیری خواندن ،ذهنی پایه

هدف: از آنجا که آگاهی واج شناختی بر یادگیری خواندن اولیه بسیار موثر می باشد، هدف پژوهش حاضر این بود که مشخص کند آیا آموزش آگاهی واج شناختی به کودکان عقب مانده ذهنی می تواند بر مهارت خواندن این کودکان تاثیر بگذارد؟ روش: در یک بررسی مداخله ای، از دو گروه 30 نفری مورد و شاهد که در پایه دوم دبستان استثنایی رجائیه تهران تحصیل می کردند و از نظر سطح آگاهی واج شناختی یکسان بودند، استفاده شد. در آغاز طرح آزمون های آگاهی واج شناختی، درستی و سرعت خواندن برای دو گروه اجرا گردید. بعد هر دو گروه طی مدت سه ماه آموزش خواندن دیدند. گروه مورد، علاوه بر آموزش خواندن در همین مدت، طی 20 ساعت تحت آموزش آگاهی واج شناختی قرار گرفت. پس از سه ماه هر دو گروه دوباره تحت همان آزمون ها قرار گرفتند. یافته ها: امتیاز آگاهی واج شناختی هر دو گروه بعد از سه ماه افزایش معنی دار یافت، ولی این افزایش در گروه مورد بیشتر بود. امتیاز درستی و سرعت خواندن هر دو گروه نیز افزایش غیر معنی دار یافت. امتیاز کل آگاهی واج شناختی با درستی و سرعت خواندن همبستگی معنی دار داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت آموزش خواندن به کودکان عقب مانده ذهنی موجب افزایش امتیاز آگاهی واج شناختی و درستی و سرعت خواندن آنها می گردد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.