Skip to main content
فهرست مقالات

تقابل واژه های هیجان و شناخت در لغت نامه های زبان فارسی

نویسنده:

علمی-ترویجی (9 صفحه - از 29 تا 37)

کلیدواژه ها : زبان ،شناخت ،هیجان ،فارسی ،لغت نامه

کلید واژه های ماشینی : هیجان ،واژه‌های ،لغات ،لغت‌نامه ،فارسی ،خوشایند ،واژه‌های هیجانی ،شناخت ،جسمی ،زبان ،زبان فارسی ،عمید ،تقابل واژه‌های هیجان و شناخت ،فرهنگ ،ناخوشایند ،هیجان و شناخت ،روانشناسی ،واژه‌های مرتبط با هیجان ،درصد واژه‌های جسمی و غیرجسمی ،معاصر ،درصد واژه‌های لغت‌نامه معاصر ،درصد واژه‌های خوشایند و ناخوشایند ،واژه‌های هیجانی ناخوشایند ،تحقیق ،غیرجسمی ،واژه‌های هیجانی رایج ،نسبت واژه‌های شناختی رایج ،غیررایج ،شناخت در فرهنگ‌های سه‌گانه ،لغت‌نامه‌های معتبر زبان فارسی

هدف: این تحقیق در پی آن بود تا واژه های مرتبط با هیجان و شناخت را در لغت نامه های معتبر زبان فارسی (معین، عمید و معاصر فارسی امروز) و نسبت های خوشایندی/ناخوشایندی، جسمی/غیر جسمی و رایج/غیر رایج این واژه ها را تعیین کند. روش: نمونه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه ورودی های درج شده در لغت نامه های سه گانه بود. با استفاده از نظر تخصصی سه روان شناس مستقل و یک زبان شناس به عنوان معیار سنجش و با ارزیابی واژه ها به لحاظ اهداف تعیین شده، ویژگی های کیفی و توصیفی واژه ها استخراج گردید. یافته ها: جنبه های عناصر روان شناختی مورد هدف در این مطالعه (هیجان و شناخت) متفاوت اند و در تقابل با یکدیگر قرار دارند. نتیجه گیری: یافته ها با توجه به نظریه های روانشناختی و از نگاه فرهنگی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

خلاصه ماشینی:

"براساس یافته‌های بازنمایی شده در شکل 1 ونیز با توجه به‌ عملیات آماری مجذور کای برای وارسی معناداری یافته‌ها،به نظر می‌رسد واژه‌هایی هیجانی ناخوشایند در دو لغت‌نامه معین و معاصر به طور معنی‌داری بیشتر از واژه‌های خوشایند است(1%> P . جدول 2-فراوانی واژه‌های رایج مرتبط با هیجان و شناخت در فرهنگ‌های‌ سه‌گانه و نسبت(100 x )آنها به کل واژه‌ها شکل 1-درصد واژه‌های خوشایند و ناخوشایند مرتبط با هیجان و شناخت در فرهنگ‌های سه‌گانه با توجه به عملیات آماری مجذور کای برای وارسی معنی‌داری‌ یافته‌ها،به نظر می‌رسد فزونی واژه‌های شناختی دوگانه(خوشایند- ناخوشایند)نسبت به دو مقوله دیگر،موجب معنی‌داری آشکار نتایج آماری شده است(1%> P )،هرچند بین فراوانی واژه‌های‌ شناختی خوشایند و ناخوشایند مرتبط با شناخت،به‌ویژه در لغت‌نامه‌های معین و معاصر و در مجموع واژه‌ها،تفاوت‌هایی‌ نمایان است. شکل 2-درصد واژه‌های جسمی و غیرجسمی مرتبط با هیجان و شناخت در فرهنگ‌های سه‌گانه شکل 3-درصد واژه‌های رایج و غیررایج با هیجان و شناخت در فرهنگ‌های‌ سه‌گانه از سوی دیگر یافته‌های شکل 3 گویای آن است که حدود 60 درصد واژه‌های دو لغت‌نامه معین و عمید و بیش از 90 درصد واژه‌های لغت‌نامه معاصر(فارسی امروز)،رایج طبقه‌بندی شده‌اند (1%> P )آمارهای مبتنی بر واژه‌های رایج از آنجا که یکی از سؤال‌های پژوهش،رایج/غیررایج بودن‌ واژه‌های هدف در این تحقیق بود و نیز برای کاوش بیشتر درباره‌ چگونگی توزیع فراوانی متغیرها در زیرمجموعه واژه‌های رایج،این‌ طبقه از واژه‌ها جداسازی و عملیات آماری روی آنها تکرار شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.