Skip to main content
فهرست مقالات

کارکردهای شناختی، نوروپسیکولوژیک، و نورولوژیک بیماران وسواسی باو بدون علایم افسردگی در مقایسه با هم و با گروه بهنجار

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز 1384 - شماره 27 علمی-ترویجی (15 صفحه - از 1 تا 15)

کلیدواژه ها : وسواس ،کارکرد شناختی ،کارکرد نوروپسیکولوژیک ،نرم نشانه های عصبی

کلید واژه های ماشینی : بیماران وسواسی ،نوروپسیکولوژیک ،وسواسی ،OCD ،وسواسی بدون علایم افسردگی ،بیمار وسواسی بدون علایم ،کارکردهای شناختی ،اختلال وسواسی ،علایم افسردگی ،نورولوژیک ،بیماران OCD ،گروه کنترل سالم ،گروه بیماران وسواسی افسرده ،کنترل سالم در آزمون‌های ،افسرده ،کنترل سالم ،گروه OCD ،بیماران مبتلا به وسواس ،گروه کنترل ،نورولوژیک بیماران ،وسواسی با علایم افسردگی ،وسواس و افسردگی ،آزمون‌های نوروپسیکولوژیک ،شناختی و نوروپسیکولوژیک ،سالم ،کارکردهای نوروپسیکولوژیک ،مقیاس ارزیابی نورولوژیک ،عملکرد بیماران OCD ،نشانه‌های عصبی ،گروه بیماران OCD

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی کارکردهای شناختی و نوروپسیکولوژیک و نرم نشانه های عصبی در بیماران مبتلا به وسواس بود. روش: در این پژوهش که از نوع مقطعی - تحلیلی بود، 46 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری (OCD) (21 بیمار وسواسی توام با علایم افسردگی و 25 بیمار وسواسی بدون علایم افسردگی) و 25 فرد سالم که از نظر سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل و دامنه هوشی همتا گردیده بودند، انتخاب شدند. با استفاده از آزمون های بالینی وسواس و افسردگی (BDI-II، MOCI، CAC)، آزمون های نوروپسیکولوژیک (BD، WMS، TOH، WCST) و آزمون های نورولوژیک (EHI، NES) سه نوع ارزیابی به کار گرفته شد. یافته ها: تفاوت گروه OCD و گروه کنترل سالم در آزمون های بالینی وسواس و نوروپسیکولوژیک معنی دار بود، اما در مورد نرم نشانه های عصبی تفاوت معنی دار آماری میان این دو گروه به دست نیامد. هم چنین در تفکیک بیماران وسواسی به دو گروه افسرده و غیر افسرده، در مورد آزمون های نوروپسیکولوژیک (به جز WMS) و آزمون های نورولوژیک (به جز خرده مقیاس ادغام حسی) تفاوت معنی دار آماری به دست نیامد. نتیجه گیری: چنین می توان نتیجه گرفت که گروه OCD و گروه کنترل سالم از لحاظ مشخصات نوروپسیکولوژیک با هم تفاوت دارند و احتمالا مدارهای اوربیتوفرونتال در بروز، تداوم و / یا تشدید این علایم در OCD دخالت دارند. اما در تعامل وسواس و افسردگی تعیین ویژگی های فوق بر اساس آزمون های به کار رفته، دشوار و نیازمند روش های جامع تر و دقیق تری است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.