Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری متون درسی مختلف

نویسنده: ؛

پاییز 1384 - شماره 27 علمی-ترویجی (9 صفحه - از 42 تا 50)

کلیدواژه ها : راهبردهای یادگیری ،راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی ،روش های مطالعه ،یادگیری ،یادداری

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای شناختی ،فراشناختی بر افزایش یادگیری ،آموزش راهبردهای شناختی ،فراشناختی ،تأثیر آموزش راهبردهای شناختی ،آموزش راهبردها ،یادداری ،افزایش یادگیری و یادداری متون ،یادگیری و یادداری ،افزایش یادگیری و یادداری ،شناختی و فراشناختی ،درس زبان انگلیسی ،زبان انگلیسی ،راهبردهای فراشناختی ،یادداری متون درسی ،گروه آزمایشی ،شناختی در درس فیزیک ،راهبردهای شناختی در درس ،آموزش راهبردهای فراشناختی ،درس مطالعات اجتماعی ،افزایش یادگیری ،افزایش یادگیری و یادداری یادگیرندگان ،آزمایشی ،یادگیرندگان ،درس فیزیک ،فراشناختی به یادگیرندگان ،راهبردهای فراشناختی آموزش ،فیزیک و زبان انگلیسی ،میزان یادگیری و یادداری ،گروه کنترل

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری سه نوع درس مطالعات اجتماعی، فیزیک و زبان انگلیسی سال اول متوسطه بود. روش: از روش نیمه تجربی و طرح گسترش یافته گروه های کنترل نابرابر استفاده شد. آزمودنی ها 270 دانش آموز پسر سال اول دبیرستان بودند که به وسیله معلمانشان انتخاب و در قالب دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل در هر درس (در مجموع شش گروه آزمایشی و سه گروه کنترل) به صورت تصادفی نامگذاری شدند. طی 10 جلسه به گروه آزمایشی اول راهبردهای شناختی و به گروه آزمایشی دوم راهبردهای فراشناختی آموزش داده شد. گروه کنترل در زمینه مشاهدات مربوط به اجرای پیش آزمون ها، پس آزمون ها و آزمون های نگهداری (پس از یک ماه) با دو گروه آزمایشی مقایسه گردید. اثرمندی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به طور جداگانه برای متون آسان و دشوار درس ها بنا به تشخیص معلمان بررسی شد. یافته ها: آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی تقریبا در تمام موارد بر درس مطالعات اجتماعی موثر بود و موجب افزایش عملکرد تحصیلی یادگیرندگان هم در افزایش یادگیری و هم در افزایش یادداری شد. آموزش راهبردهای شناختی در درس فیزیک از آموزش راهبردهای فراشناختی موثرتر بود. آموزش این راهبردها در درس زبان انگلیسی تاثیر قابل توجهی نداشت. نتیجه گیری: آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به یادگیرندگان در افزایش میزان یادگیری و یادداری درس ها تاثیر قابل توجهی دارد و لذا معلمان باید در آموزش این راهبردها به یادگیرندگان به ویژه افراد ضعیف، بکوشند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.