Skip to main content
فهرست مقالات

تداخل اثر مورفین و نیکوتین بر حافظه موش های سوری حساس شده با نیکوتین

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (8 صفحه - از 1 تا 8)

کلیدواژه ها :

حافظه ،مورفین ،نیکوتین

کلید واژه های ماشینی : نیکوتین، مورفین، حافظه، تداخل اثر مورفین و نیکوتین، تجویز پیش‌از آموزش مورفین، حافظه وابسته به وضعیت مورفین، نیکوتین بر حافظه موش، آتروپین، تجویز، دارویی

هدف: مطالعات تجربی حیوانی نشان می دهد که آگونیست های نیکوتینی در بهبود توجه و حافظه نقش بسزایی دارند، در حالی که آگونسیت های اوپیوییدی بر حافظه اثر مخرب می گذراند و تجویز این داروها قبل از آموزش موجب کاهش حافظه می گردد. در این مقاله آثار ایجاد حساسیت با نیکوتین روی حافظه وابسته به وضعیت مورفین و تداخل آن با گیرنده های دوپامینی و کولینرژیکی در موش سوری بررسی شده است. روش: مطالعه از نوع تجربی بود و روی موش های سوری انجام گرفت. برای مطالعه و ارزیابی حافظه حیوانات آزمایشگاهی، زمان توقف موش روی سکو در روش اجتنابی غیر فعال اندازه گیری شد. یافته ها: تجویز پیش از آموزش مورفین باعث ایجاد اختلال در حافظه شد. این فراموشی در موش های دریافت کننده نیکوتین در روز آزمون و همچنین موش های حساس شده به نیکوتین (موش هایی که سه روز متوالی دوزهای مختلف نیکوتین دریافت کرده و 14 روز بعد هیچ دارویی دریافت نکرده بودند) مشاهده نشد. تزریق دوز روزانه آتروپین 10 دقیقه بعد از تزریق نیکوتین به مدت سه روز متوالی توانست مانع اثر نیکوتین شود، در صورتی که تزریق آنتاگونیست های گیرنده دوپامین نتوانست مانند آتروپین عمل کند. نتیجه گیری: حساسیت به نیکوتین از طریق سیستم کولینرژیک روی حافظه تاثیر می گذارد، نه از طریق سیستم دوپامینرژیک.

خلاصه ماشینی: "p>0/05 *و p>0/01 **در مقایسه با گروه کنترل مورفین-مورفین 4-اثر تجویز تحت مزمن نیکوتین به همراه آنتاگونیست‌های‌ گیرنده دوپامین یا آتروپین بر حافظه وابسته به وضعیت مورفین: همان‌طور که در شکل 5 نشان داده شده است،تجویز یک‌بار در روز آتروپین با دوزهای مختلف(1ṣ0/5ṣ0/25 mg/kg)به مدت‌ سه روز متوالی و یک بار در روز و عدم دریافت دارو به مدت 14 روز،یادگیری وابسته به وضعیت مورفین را مهار کرد(H(3)-13/3 ṣp>0/01). p>0/001 ***و p>0/01 **در مقایسه با گروه مورفین-مورفین(mg/kg)حساس شده با نیکوتین و سالین‌ همان‌طور که در شکل 6 نشان داده شده است،حافظه حیواناتی‌ که پیش از آموزش5 mg/kg مورفین دریافت کرده بودند، به وسیله تجویز1 mg/kg مورفین پیش از آزمون بازگردانده شد اما در مقایسه با موش‌های دریافت کننده سالین بر گشت حافظه‌ هنگامی صورت گرفت که موش‌ها سه روز متوالی نیکوتین‌ (0/1 ug/kg)گرفتند و سپس 14 روز بدون درمان دارویی باقی‌ ماندند(p>0/01). بر خلاف مطالعاتی که مطرح کرده بودند حساسیت رفتاری با نیکوتین به وسیله فعال شدن مسیر دوپامین مزوکورتیکولیمبیک‌ ایجاد می‌شود(بالفور،1982؛بنول‌12و بالفور 1992؛پونتیری‌13، تاندا14،اورزی‌15و دی‌چیارا16،1996)،مطالعه حاضر نشان داد که‌ تجویز SCH 23390 (به عنوان آنتاگونیست گیرنده D1 )یا سولپیراید(به عنوان آنتاگونیست گیرنده D2 )همراه با نیکوتین به مدت سه‌ روز متوالی و سپس 4 روز بدن درمان دارویی،مانع از حساسیت‌ رفتاری القا شده به وسیله نیکوتین بر حافظه وابسته به وضعیت‌ مورفین نشد،اما تجویز همزمان نیکوتین و آتروپین به مدت سه روز متوالی و سپس 14 روز بدون درمان دارویی،مانع این اثر گشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.