Skip to main content
فهرست مقالات

برفرآیند تثبیت ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین ،atp تأثیر میان کنش مورفین، گلوکز و کانال های پتاسیمی حساس به

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 29 علمی-ترویجی (8 صفحه - از 9 تا 16)

کلیدواژه ها : مورفین ،کانال پتاسیم ،تثبیت مکان شرطی شده

کلید واژه های ماشینی : ترجیح مکانی ،اثرات گلیبن کلامید ،پتاسیمی ،CCP ،آنالیز واریانس ،ترجیح مکان ،تزریق گلوکز ،تغییر در ترجیح مکانی ،ایجاد CCP اختلاف معنی‌داری ،CCP اختلاف معنی‌داری نشان ،گلوکز و کانال‌های پتاسیمی ،فعالیت حرکتی ،مکانی ناشی از مورفین ،دیازوکساید بر واکنش گلیبن ،گلوکز و کانال‌های ،میزان گلوکز ،شرطی‌سازی ،مورفین ،گلیبن کلامید ،ترجیح مکان شرطی‌شده ،دیازوکساید ،کلامید ،تثبیت ترجیح مکان شرطی‌شده ،کانال‌های پتاسیمی حساس ،کانال‌های پتاسیمی ،پتاسیمی حساس ،فرآیند تثبیت ترجیح مکان ،مکان شرطی‌شده ،CPP ،ATP

هدف: در تحقیق حاضر تاثیر میان کنش گلوکز و کانال های پتاسیمی حساس به ATP، بر فرآیند تثبیت ترجیح مکان شرطی شده (CPP) ناشی از مورفین در موش سفید کوچک نر از نژاد NMRI بررسی نشده است. روش: برای بررسی اثرات پاداشی مورفین و تاثیر گلوکز، گلیبن کلامید و دیازوکساید بر آن از روش ترجیح مکان شرطی شده استفاده شد. یافته ها: تزریق درون صفاقی دوزهای مختلف سولفات مورفین (0.5-7.5 mg/kg)، CPP وابسته به دوز ایجاد کرد، در حالی که دوزهای مختلف گلیبن کلامید (3، 6 و 12 mg/kg)، دیازوکساید (15، 30 و 60 mg/kg) و گلوکز (100، 200، 500 و 2000 mg/kg) به تنهایی چنین تاثیری نداشتند. تزریق گلوکز (2000 mg/kg) و گلیبن کلامید (6 mg/kg) ترجیح مکان شرطی شده ناشی از دوز غیر موثر مورفین (0.5 mg/kg) را معنی دار کرد. از طرف دیگر، دیازوکساید (60 mg/kg) توانست اثرات گلیبن کلامید (6 mg/kg) را مهار کند، در حالی که تزریق دیازوکساید به تنهایی تاثیری بر ترجیح مکانی ناشی از مورفین (0.5 mg/kg) نداشت. تزریق دوزهای مختلف گلیبن کلامید (3، 6 و mg/kg 12)، دیازوکساید (15، 30 و mg/kg 60) و مورفین (mg/kg 0.5-7.5) تاثیری برمیزان گلوکز خون نداشتند. نتیجه گیری: احتمالا گلوکز در ترجیح مکانی ناشی از مورفین از طریق کانال های پتاسیمی حساس به ATP دخالت می کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.