Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه فردگرایی و جمع گرایی با شیوه دانستن مستقل و ارتباطی در دانشجویان ایرانی و آمریکایی

نویسنده:

علمی-ترویجی (6 صفحه - از 17 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : فردگرایی ،جمع‌گرایی ،دانشجویان ،میانگین نمرات شیوهء دانستن مستقل ،رابطه فردگرایی و جمع‌گرایی ،دانستن ،شیوه دانستن مستقل و ارتباطی ،فردگرایی و جمع‌گرایی ،شیوه‌های دانستن ،جمع‌گرایی با شیوه دانستن ،شیوهء دانستن مستقل با فردگرایی ،شیوهء دانستن ارتباطی با جمع‌گرایی ،شیوهء دانستن مستقل ،دانشجویان ایرانی و آمریکایی ،فردگرایی عمودی ،فردگرایی و شیوهء دانستن ،دانشجویان ایرانی ،فرهنگی ،نمرات شیوه‌های دانستن ،ارزیابی ،همبستگی ،فردگرایی عمودی با شیوه دانستن ،شیوهء دانستن مستقل و ارتباطی ،دانشجویان آمریکایی ،سنجش شیوهء دانستن دانشجویان ،روابط ،پژوهش ،میانگین نمرات شیوه‌های دانستن ،جمع‌گرایی با شیوهء دانستن ،نایت

خلاصه ماشینی:

"رابطهء فردگرایی و جمع‌گرایی با شیوهء دانستن مستقل و ارتباطی در دانشجویان‌ ایرانی و آمریکایی هدف:پژوهش حاضر در پی ارزیابی رابطهء میان عوامل فرهنگی و شیوه‌های شناخت و یادگیری بود. میانگین نمرات شیوهء دانستن مستقل و فردگرایی عمودی به طور معنی‌دار در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان‌ دختر و در دانشجویان ایرانی بیشتر از دانشجویان آمریکایی بود. فرضیهء پژوهش‌ این بود که متغیرهای فرهنگی با نگرش دانشجویان ایرانی و آمریکایی همبستگی دارد و در هر دو کشور،جمع‌گرایی با دانستن‌ ارتباطی و فردگرایی با دانستن مستقل مرتبط است. جدول 1-ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات شیوه‌های دانستن،جمع‌گرایی‌ و فردگرایی در دانشجویان ایرانی(n-398) همبستگی بین نمرات شیوه‌های دانستن،فردگرایی و جمع‌گرایی در نمونه‌های ایرانی و آمریکایی به ترتیب در جداول 1 و 2 نشان داده شده است. آنالیز واریانس نشان داد که میانگین نمرات شیوهء دانستن مستقل و فردگرایی عمودی در دانشجویان ایرانی به طور معنی‌دار بیشتر از دانشجویان آمریکایی است. این موضوع در راستای یافته‌های قبلی‌ مبنی بر اثر ساختارهای فرهنگی بر رویکرد شناختی افراد و نحوهء تعامل بین فردی آنان است(اشترنبرگ،1997؛تریاندیس،2001)و نشان می‌دهد که شیوه‌های دانستن پدیده‌هایی بین‌فردی و متأثر از پس‌زمینهء فرهنگی-اجتماعی‌اند. در نهایت با توجه به این که نمونه‌گیری فقط در دو ناحیه(تهران و شمال شرق ایالات متحده)و عمدتا از دانشجویان سال‌های اول دانشگاه انجام شده‌است،در تعمیم نتایج‌ این مطالعه به تمامی دانشجویان ایرانی و آمریکایی باید احتیاط صورت پذیرد و برای به دست آوردن تصویری جامع‌تر لازم است‌ مطالعات بیشتری روی سایر افراد و مناطق انجام شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.