Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با احساس غربت

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 29 علمی-ترویجی (8 صفحه - از 23 تا 30)

کلیدواژه ها : هوش هیجانی ،دلبستگی ،احساس غربت

کلید واژه های ماشینی : هوش هیجانی ،احساس غربت ،هیجانی ،سبک‌های دلبستگی ،مقیاس هوش هیجانی ،احساس غربت رابطه منفی ،دانشجویان دلبسته ایمن ،سبک‌های دلبستگی و احساس غربت ،سبک دلبستگی ایمن ،احساس غربت رابطه ،دلبستگی ایمن ،دلبستگی و احساس غربت ،ناایمن احساس غربت ،میزان احساس غربت ،سن و احساس غربت ،ناایمن ،هیجانی و احساس غربت ،دانشجویان دلبسته ،دلبستگی ناایمن ،دلبسته ایمن ،هیجانی و سبک‌های ،افراد دلبسته ناایمن ،افراد دلبسته ایمن ،هیجانی و سبک‌های دلبستگی ،دلبسته ناایمن ،دلبسته ،دلبستگی به خانه ،پرسشنامه احساس غربت ،احساس غربت می‌شوند ،افراد دلبسته

هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و احساس غربت طراحی شد. روش: در یک روش مقطعی 280 نفر از دانشجویان غیر بومی دانشگاه رازی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس دلبستگی هازن و شیور، مقیاس هوش هیجانی سیبریا شرینک و پرسشنامه احساس غربت آرچر و همکاران استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری، آزمون t برای گروه های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان می دهد که دانشجویان دلبسته ایمن در مقایسه با دانشجویان دلبسته ناایمن احساس غربت کمتری تجربه می کنند. بین هوش هیجانی و احساس غربت رابطه منفی وجود داشت و دانشجویان دلبسته ایمن از هوش هیجانی بالاتری برخوردار بودند. بین سن و احساس غربت رابطه ای مشاهده نشد. نتیجه گیری: سبک های دلبستگی و هوش هیجانی از طریق مختلفی ممکن است بر میزان احساس غربت تجربه شده توسط افراد تاثیر بگذارند

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.