Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش یا متن/ میزگرد در باره فلسفه کودکان

(4 صفحه - از 10 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : کودکان، فلسفه، توسعه، آموزش، دکتر صفایی مقدم، برنامه، علمی، فکر، معلم، فلسفه کودکان

خلاصه ماشینی:

"لذا ابتدا باید مشخصکنیم که توسعه چیست؟جوانب آن کدام است ومکانیزم‌ها و فرایندهایی که با آنها می‌توانیم از P4C بهتوسعۀ همه‌جانبه و بویژه توسعۀ علمی تکنولوژی برسیم،چیست؟ دکتر صفایی مقدم:ما به ناچار مجددا مجبوریموارد کلیات بشویم و هنوز واقعا علی‌رغم اینکه بسیاریکارهای خوبی،انجام شده است و در سطح اطلاع‌رسانیخیلی خوب فعالیت شده ولی در چنین جمعی مناستقبال می‌کنم که حتی در سطوح کلی از دیدگاهدوستان استفاده کنیم و بجای این‌که بحث از این باشدکه سریعا P4C را در مدارس اجرا کنیم،جنبه‌هایمختلف مسئله را،حتی برای خودمان بیشتر روشنکنیم. دیگر اینکه یکی از موانع توسعه می‌تواند عدم تمایلبه جدی فکر کردن باشد،چون چنانکه دکتر صفاییاشاره کردند،ظاهرا در جامعۀ ما فکر کردن زحمت داردو فلسفه مایۀ پریشانی و زحمت است و البته اینطوریهم هست و در ادبیات کهن ما می‌توان یافت که برخی،چیزهایی از حقایق فهمیده‌اند ولی بعدا آرزو کرده‌اند کهای کاش نمی‌فهمیدند. اگر بتوانیم اتفاق نظری دراین مورد داشته باشیم یعنی در اینکه اول باید علوم انسانی&%05406AHZG054G% اعم از تفکر،فلسفه،فرهنگ توسعه پیدا کند تا سپس درعلم توسعه‌ای پیدا شود،آنوقت می‌توانیم تحولی در کلنظام آموزشی کشور بوجود بیاوریم. و اتفاقا در این زمینه بحث‌های مفصلی صورتگرفته است چون ما قبلا نمی‌دانیم که در میدان جنگچه اتفاقی خواهد افتاد یا مسأله ریاضی‌ای که در فیزیکبرایمان به وجود خواهد آمد چیست پس ناچارا فقطمی‌توانیم روش مسائل حل‌شده را آموزش دهیم؛مسائلحل نشده اصلا روش حل ندارند!بنابراین نتیجه‌ای کهگرفته شده است(حتی در حل مسائل ریاضی)این استکه روش‌های قبلی حل مسأله را یاد بدهیم ولی به فردهم اجازه و قدرت خلاقیت دهیم تا از روش‌های موجودپا فراتر بگذارد و روش جدیدی برای حل مسأله حل نشدهارائه دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.