Skip to main content
فهرست مقالات

توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 37 تا 48)

کلیدواژه ها : گرایش ،نگرش ،فعالیتهای حرکتی و ورزشی

کلید واژه های ماشینی : نگرش ،میزان هزینه ماهانه ورزش رابطه ،گرایش ،هزینه ماهانه ورزش ،فعالیتهای حرکتی ،پرسشنامه ،میزان درآمد و هزینه ماهانه ،تمرین ،سن ،نگرش و گرایش مردم شهر ،هزینه ماهانه کل خانواده رابطه ،بیشترین ،تحقیق ،شغل ،درصد افراد در فعالیتهای حرکتی ،هزینه خانوار ،نگرش به فعالیتهای حرکتی ،سابقه ورزشی تفاوت معناداری ،درآمد ،توصیف نگرش و گرایش ،بیشترین درصد افراد ،سطح تحصیلات ،شرکت نکردن در فعالیتهای حرکتی ،زنان ،بیشترین افراد ،عبارت ،نتایج تحقیق مظفری ،تحقیق هزینه ماهانه ورزش ،ورزش رابطه معناداری وجود ،تعداد جلسات تمرین در هفته

هدف این تحقیق عبارت است از توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیتهای حرکتی و ورزشی. بدین منظور، پرسشنامه‌ای با 36 عبارت نگرشی در قالب 6 بعد یا مؤلفه، 12 عبارت گرایشی، و 9 پرسش ویژگی فردی تهیه و بین 1049 مرد و زن بالای 16 سال شهر مشهد به روش مستقیم توزیع شد.976 نفر(93 درصد)آن را تکمیل و سپس جمع‌آوری شدند.پس از تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نتایج زیر به دست آمد:در این تحقیق، 32 درصد افراد در فعالیتهای حرکتی و ورزشی شرکت نمی‌کردند.کسب نشاط و شادابی از مهم‌ترین علل و انگیزه‌های شرکت کردن، و عقب ماندن از کارهای روزانه از مهم‌ترین علل شرکت نکردن در فعالیتهای حرکتی و ورزشی بود.بیشترین افراد به ترتیب اولویت به فعالیتهای آمادگی جسمانی، پیاده‌روی و فوتبال می‌پرداختند. بین نگرش به فعالیتهای حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگیهای مختلف سن، تأهل و تجرد، تعداد اعضای خانواده، نوع شغل، گرایش و عدم گرایش به فعالیتهای حرکتی و ورزشی تفاوت معناداری وجود داشت(05/0 P) .در صورتی که بین نگرش به فعالیتهای حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگیهای مختلف جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد ماهانه، هزینه خانوار، هزینه ماهانه ورزشی تعداد جلسات تمرین در هفته، مدت زمان تمرین در هر جلسه، رفاه و ایمنی مکان ورزشی، و سابقه ورزشی تفاوت معناداری وجود نداشت(05/0< P) ).بین گرایش به فعالیتهای حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگیهای مختلف جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانواده و میزان هزینه ماهانه ورزش رابطه معناداری وجود داشت(05/0 P) .در حالی که، بین گرایش به انجام فعالیتهای حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگیهای مختلف سطح تحصیلات، نوع شغل، میزان درآمد و هزینه ماهانه کل خانواده رابطه معناداری وجود نداشت(05/0< P) .

خلاصه ماشینی:

"در صورتی که بین نگرش به فعالیتهای حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگیهای مختلف جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد ماهانه، هزینه خانوار، هزینه ماهانه ورزشی تعداد جلسات تمرین در هفته، مدت زمان تمرین در هر جلسه، رفاه و ایمنی مکان ورزشی، و سابقه ورزشی تفاوت معناداری وجود نداشت(05/0< P) ). در حالی که، بین گرایش به انجام فعالیتهای حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگیهای مختلف سطح تحصیلات، نوع شغل، میزان درآمد و هزینه ماهانه کل خانواده رابطه معناداری وجود نداشت(05/0< P) . نیک نژاد(1378)در تحقیقی با عنوان«جایگاه ورزش در طبقات مختلف اجتماعی»به این نتایج دست یافت:کارمندان و دانش‌آموزان بیشترین افراد شرکت کننده در فعالیتهای ورزشی بودند و آمادگی جسمانی پر طرفدارترین فعالیتی بود که زنان در آن شرکت داشتند 7 . در صورتی که، بین نگرش به فعالیتهای حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگیهای مختلف جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد ماهانه، هزینه خانوار، هزینه ماهانه ورزشی، تعداد جلسات تمرین در هفته، مدت زمان تمرین در هر جلسه، رفاه و ایمنی مکان ورزش، و سابقه ورزشی تفاوت معناداری وجود نداشت(05/0< P) . براساس نتایج جدول 5، بین گرایش به فعالیتهای حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگیهای مختلف جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانواده، و میزان هزینه ماهانه ورزش رابطه معناداری وجود داشت(05/0 P) . در حالی که در مخالفت با نتایج تحقیق مظفری، بین نگرش به فعالیتهای حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگیهای مختلف هزینه خانوار، هزینه ماهانه ورزشی، تعداد جلسات تمرین در هفته، مدت زمان تمرین در هر جلسه، رفاه و ایمنی مکان ورزش، و سابقه ورزشی تفاوت معناداری وجود نداشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.