Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آثار نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006 هویت ملی شهروندان (مطالعه موردی شهر یاسوج)

نویسنده: ؛

بهار 1386 - شماره 37 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 85 تا 96)

کلیدواژه ها : هویت ملی ،فوتبال ،جام جهانی

کلید واژه های ماشینی : فوتبال ایران ،آغاز بازیهای جام جهانی ،فوتبال ایران در مسابقات ،ایران در مسابقات جام ،کاهش نمره‌های هویت ملی ،نمرات هویت ملی ،جام جهانی فوتبال ،مقیاس هویت ملی ،مسابقات جام جهانی ،هویت ملی شهروندان ،بازیهای جام جهانی ،آنگولا ،پرتغال ،هویت ملی در ابعاد ،مکزیک ،ایران در مقابل مکزیک ،میانگین نمره هویت ملی ،عدم موفقیت تیم ملی ،آنگولا در گروه ،هویت ملی بر شهروندان ،هویت ملی در مرحله ،کاهش میانگین کل مقیاس هویت ،شکست در مقابل پرتغال ،تیم ملی فوتبال ایران ،هویت ملی ،تیم ملی فوتبال ،موفقیت تیم ملی فوتبال ،تیم ملی ،جام جهانی ،مسابقات جام جهانی فوتبال

هدف اساسی پژوهش حاضر عبارت است از بررسی ارتباط موفقیت یا عدم موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال، بر جایگاه هویت ملی نزد شهروندان.روش تحقیق، پیمایش طولی از نوع پانل است.عملیات میدانی طی 4 مقطع زمانی قبل از آغاز بازیهای جام جهانی و پس از بازیهای ایران در مقابل مکزیک، پرتغال، و آنگولا در گروه یکسانی انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش تمامی افراد 15-60 سال شهر یاسوج است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، 392 نفر در مرحله اول انتخاب شدند.ابزار سنجش، پرسشنامه‌ای 33 سؤالی بود که با استفاده از تحلیل عاملی، تعیین اعتبار سازه‌ای شد.روایی آن با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ سنجش شد.براساس نتایج به دست آمده پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مکزیک و پرتغال، نمره‌های هویت ملی در ابعاد مختلف و به صورت کلی کاهش یافت، اما پس از کسب تساوی در مقابل آنگولا ضمن اینکه روند کاهش نمره‌های هویت ملی متوقف شد، افزایش معناداری نیز مشاهده نشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.