Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تعاملی مصرف مکمل ویتامین e و تمرین هوازی برldh،ck و لاکتات خون مردان غیر ورزشکار پس از فعالیت درمانده ساز

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1386 - شماره 38 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 17 تا 28)

کلیدواژه ها : فشار اکسایشی ،مکملهای ضد اکسایشی ،تمرین هوازی آنزیمهای ضد اکسایشی ،لاکتات خون

کلید واژه های ماشینی : تمرین هوازی ،مصرف مکمل ویتامین ،مکمل ویتامین ،لاکتات خون ،فعالیت درمانده ساز ،فشار اکسایشی ،هوازی ،مصرف مکمل ،اکسایشی ،شاخصهای فشار اکسایشی بررسی ،شاخصهای فشار اکسایشی ،مکملهای ضد اکسایشی ،شاخصهای فشار اکسایشی بدن ،فعالیتهای هوازی ،آنزیمهای ضد اکسایشی ،ضد اکسایشی ،فعالیت درمانده ،KC ،اکسایشی و فعالیتهای هوازی ،مقادیر لاکتات خون آزمودنیهای ،مقادیر آنزیمهای KC ،درمانده ساز ،HDL ،وهله فعالیت درمانده ساز ،هفته فعالیت هوازی ،اکسایشی بررسی می‌شود ،ضد اکسایشی بدن ،درمانده ،مقادیر لاکتات خون ،اکسایشی بدن

اثر تعاملی مصرف مکملهای ضد اکسایشی و فعالیتهای هوازی بر میزان فشار اکسایشی وارد بدن، هنوز به خوبی مشخص نیست.از این رو، در این پژوهش اثر تعاملی مصرف مکمل ویتامین‌ E و تمرین هوازی با شدت 55 تا 75 در صد ضربان قلب ذخیره بر برخی شاخصهای فشار اکسایشی بررسی می‌شود.به این منظور، 40 دانشجوی سالم، غیرسیگاری و غیرورزشکار داوطلب، با میانگین سن 5/13/21سال، میانگین قد4/5176 سانتی متر، و میانگین وزن 142/74کیلو گرم در 4 گروه 10 نفره به ترتیب زیر تقسیم شدند: گروه 1:ویتامین‌ E +تمرین هوازی،گروه 2:تمرین هوازی+دارو نما،گروه 3:ویتامین‌ E ، وگروه 4:دارونما.طرح پژوهشی عبارت بود از مصرف روزانه 400 میلی گرم مکمل ویتامین‌ E و تمرین هوازی، 3 روز در هفته و با شدت 55 تا 75 در صد ضربان قلب ذخیره به مدت 8 هفته به همراه یک وهله فعالیت درمانده ساز قبل و بعد از برنامه که هر دو پروتکل روی چرخ کارسنج انجام شد.برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، قبل و بعد از فعالیت درمانده ساز، از آزمودنیها نمونه خون گرفته شد.اطلاعات به دست آمده با آزمونهای آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون‌ t همبسته تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد انجام تمرینهای هوازی به همراه مصرف مکمل ویتامین‌ E در میزان لاکتات خون زمان استراحت و پس از ورزش درمانده ساز تغییر معناداری ایجاد می‌کند، اما در مقادیر آنزیمهای‌ KC و HDL چهار گروه تفاوت معناداری ایجاد نمی‌کند.با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد مصرف مکمل ویتامین‌ E و 8 هفته فعالیت هوازی در لاکتات خون افراد غیرورزشکار موجب تغییر معنادار می‌شود اما بر شاخصهای فشار اکسایشی بدن تأثیر قابل ملاحظه‌ای ندارد و احتمالا به برنامه‌ای با شدت، زمان و مقادیر ویتامین‌ E متفاوت نیاز است تا سازگاریهای آنزیمی دیده شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.