Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تعاملی مصرف مکمل ویتامین e و تمرین هوازی برldh،ck و لاکتات خون مردان غیر ورزشکار پس از فعالیت درمانده ساز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 17 تا 28)

کلیدواژه ها :

فشار اکسایشی ،مکملهای ضد اکسایشی ،تمرین هوازی آنزیمهای ضد اکسایشی ،لاکتات خون

کلید واژه های ماشینی : تمرین هوازی، مصرف مکمل ویتامین، مصرف مکمل ویتامین و تمرین، لاکتات خون، مصرف مکملهای ضد اکسایشی، فعالیت درمانده ساز، شاخصهای فشار اکسایشی بدن تأثیر، ورزش، ویتامین E، ضد اکسایشی

اثر تعاملی مصرف مکملهای ضد اکسایشی و فعالیتهای هوازی بر میزان فشار اکسایشی وارد بدن، هنوز به خوبی مشخص نیست.از این رو، در این پژوهش اثر تعاملی مصرف مکمل ویتامین‌ E و تمرین هوازی با شدت 55 تا 75 در صد ضربان قلب ذخیره بر برخی شاخصهای فشار اکسایشی بررسی می‌شود.به این منظور، 40 دانشجوی سالم، غیرسیگاری و غیرورزشکار داوطلب، با میانگین سن 5/13/21سال، میانگین قد4/5176 سانتی متر، و میانگین وزن 142/74کیلو گرم در 4 گروه 10 نفره به ترتیب زیر تقسیم شدند: گروه 1:ویتامین‌ E +تمرین هوازی،گروه 2:تمرین هوازی+دارو نما،گروه 3:ویتامین‌ E ، وگروه 4:دارونما.طرح پژوهشی عبارت بود از مصرف روزانه 400 میلی گرم مکمل ویتامین‌ E و تمرین هوازی، 3 روز در هفته و با شدت 55 تا 75 در صد ضربان قلب ذخیره به مدت 8 هفته به همراه یک وهله فعالیت درمانده ساز قبل و بعد از برنامه که هر دو پروتکل روی چرخ کارسنج انجام شد.برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، قبل و بعد از فعالیت درمانده ساز، از آزمودنیها نمونه خون گرفته شد.اطلاعات به دست آمده با آزمونهای آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون‌ t همبسته تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد انجام تمرینهای هوازی به همراه مصرف مکمل ویتامین‌ E در میزان لاکتات خون زمان استراحت و پس از ورزش درمانده ساز تغییر معناداری ایجاد می‌کند، اما در مقادیر آنزیمهای‌ KC و HDL چهار گروه تفاوت معناداری ایجاد نمی‌کند.با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد مصرف مکمل ویتامین‌ E و 8 هفته فعالیت هوازی در لاکتات خون افراد غیرورزشکار موجب تغییر معنادار می‌شود اما بر شاخصهای فشار اکسایشی بدن تأثیر قابل ملاحظه‌ای ندارد و احتمالا به برنامه‌ای با شدت، زمان و مقادیر ویتامین‌ E متفاوت نیاز است تا سازگاریهای آنزیمی دیده شود.

خلاصه ماشینی:

"طرح پژوهشی عبارت بود از مصرف روزانه 400 میلی گرم مکمل ویتامین‌ E و تمرین هوازی، 3 روز در هفته و با شدت 55 تا 75 در صد ضربان قلب ذخیره به مدت 8 هفته به همراه یک وهله فعالیت درمانده ساز قبل و بعد از برنامه که هر دو پروتکل روی چرخ کارسنج انجام شد. نتایج نشان داد انجام تمرینهای هوازی به همراه مصرف مکمل ویتامین‌ E در میزان لاکتات خون زمان استراحت و پس از ورزش درمانده ساز تغییر معناداری ایجاد می‌کند، اما در مقادیر آنزیمهای‌ KC و HDL چهار گروه تفاوت معناداری ایجاد نمی‌کند. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد مصرف مکمل ویتامین‌ E و 8 هفته فعالیت هوازی در لاکتات خون افراد غیرورزشکار موجب تغییر معنادار می‌شود اما بر شاخصهای فشار اکسایشی بدن تأثیر قابل ملاحظه‌ای ندارد و احتمالا به برنامه‌ای با شدت، زمان و مقادیر ویتامین‌ E متفاوت نیاز است تا سازگاریهای آنزیمی دیده شود. nenovraK (به تصویر صفحه مراجعه شود) در بررسی اطلاعات متغیرهای پژوهش، نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس و مقایسه بین گروهی و درون گروهی مقادیر لاکتات آزمودنیها بعد از برنامه(شکل 1)نشان داد بین 4 گروه تفاوت معناداری وجود دارد(23%- P و 57/3- F) . بحث و نتیجه‌گیری بررسی نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می‌دهد مصرف مکمل ویتامین‌ E به همراه انجام تمرینهای هوازی سطوح لاکتات خون مردان غیرورزشکار را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.