Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر ملکولهای چسبان محلول در گردش خون مردان سالم نسبتا چاق

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1386 - شماره 38 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 49 تا 58)

کلیدواژه ها : تمرینات استقامتی ،تمرینات مقاومتی ،مردان نسبتا چاق ،ملکولهای چسبان

کلید واژه های ماشینی : ملکولهای چسبان ،ملکولهای چسبان سرمی ،تمرینات مقاومتی و استقامتی ،سلکتین ،تمرینات استقامتی ،چسبان ،تمرینات هوازی ،درصد چربی بدن ،تمرینات مقاومتی ،گروههای تمرین مقاومتی ،MACI ،گروههای تمرین استقامتی ،سلکتین سرمی تفاوت معناداری ،بافت چربی ،سلکتین سرمی ،چربی بدن ،کاهش درصد چربی بدن ،هوازی ،اندوتلیال ،آزمودنیها و تمرینات مقاومتی ،گروههای تمرین ،برنامه تمرینات ،اثر تمرینات ،MACI و ،آزمودنیها ،اثر تمرینات استقامتی ،ضربان قلب آزمودنیها ،گروه کنترل ،اندوتلیال اثر ،توان هوازی

هدف این تحقیق عبارت است از بررسی اثر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر ملکولهای چسبان سرمی در مردان نسبتا چاق.به این منظور 24 مرد نسبتا چاق انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در 3 گروه تمرینات استقامتی(8- n) ، تمرینات مقاومتی(8- n) ، و گروه کنترل(8- n) قرار گرفتند.گروههای تمرین مقاومتی و استقامتی به مدت 13 هفته تحت تأثیر تمرینات بودند.تمرینات استقامتی عبارت بود از دویدن با شدت 75-85 درصد حداکثر ضربان قلب آزمودنیها و تمرینات مقاومتی شامل 11 ایستگاه تمرین با وزنه که هر جلسه 4 ست با 12 تکرار و با شدت 50-60 درصد MRI انجام می‌شد.نم.نه‌های خونی قبل و بعد از تمرین گرفته شد. 1-MACI و E- سلکتین سرمی با روش الیزا اندازه‌گیری شده است.تحلیل داده‌ها با روش آزمون‌ AVONAM نشان داد تمرینات هوازی به‌طور معناداری به کاهش 69/17 درصدی در 1-MACI و 6/27 درصدی در E- سلکتین انجامید و تمرینات مقاومتی به‌طور معناداری 75/26 درصد از 1-MACI و 2/30 درصد از E- سلکتین مردان نسبتا چاق کاست.دو گروه تمرین مقاومتی و استقامتی در 1-MACI و E- سلکتین سرمی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.در مجموع از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت تمرینات مقاومتی و استقامتی ملکولهای چسبان سرمی را کاهش می‌دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.