Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سرعت گفتار مادران و میزان شدت لکنت در کودکان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1385 - شماره 31 علمی-ترویجی (6 صفحه - از 52 تا 57)

کلیدواژه ها : سرعت گفتار ،کودکان ،لکنت

کلید واژه های ماشینی : شدت لکنت در کودکان ،سرعت گفتار ،شدت لکنت ،رابطه سرعت گفتار مادران ،میزان شدت لکنت ،سرعت گفتار مادران ،سرعت گفتاری کودکان لکنتی ،لکنت در کودکان ،سرعت گفتار مادران افراد لکنتی ،سرعت گفتاری ،گفتاری کودکان و شدت لکنت ،میانگین سرعت گفتاری مادران ،افزایش سرعت گفتاری مادران ،میانگین سرعت گفتاری کودکان ،سرعت گفتاری کودکان ،سرعت گفتاری مادران ،کودکان لکنتی ،گفتاری ،میانگین سرعت گفتاری ،مادران کودکان لکنتی ،گفتاری مادران با شدت ،گفتار مادران ،افزایش سرعت گفتاری ،افزایش سرعت گفتار ،مادران و میزان شدت ،گفتاری مادران ،گفتاری کودکان ،مادر و شدت لکنت ،شدت لکنت کودک ،مادران کودکان

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سرعت گفتار مادران کودکان لکنتی - به عنوان اولین الگو دهنده گفتار کودک - با میزان شدت لکنت این کودکان در دامنه سنی 5 تا 12 سال می باشد. روش: این پژوهش از نوع مقطعی و جمعیت مورد مطالعه 35 جفت مادر - کودک لکنتی 5 تا 12 ساله بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس از کلینیک های گفتار درمانی سطح شهر تهران انتخاب شده بودند. 15 دقیقه از زمان تعامل کلامی کودک با مادر ضبط و تمامی آن لغت به لغت پیاده شد و با استفاده از شاخص رایلی، کودکان به سه طیف خفیف، متوسط و شدید طبقه بندی گردیدند. برای تحلیل داده ها از آزمون ANOVA استفاده شد. یافته ها: رابطه معناداری بین میانگین های سرعت گفتار مادر و شدت لکنت در کودکان لکنتی وجود داشت. همچنین بین میانگین سرعت گفتاری مادران و کودکان و نیز بین میانگین سرعت گفتاری کودکان و شدت لکنت در آنها رابطه معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از وجود رابطه مستقیم افزایش سرعت گفتاری مادران با شدت لکنت و سرعت گفتاری کودکان لکنتی است. همچنین، یک رابطه قوی و مثبت بین افزایش سرعت گفتاری کودکان با میزان شدت لکنت شان وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.