Skip to main content
فهرست مقالات

نقش گیرنده های gabaa در اکتساب و بیان حساسیت حرکتی القا شده توسط مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 32 علمی-ترویجی (11 صفحه - از 11 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : مورفین ،موسیمول ،فعالیت حرکتی ،بیکوکولین ،حرکتی ناشی از مورفین ،حساسیت حرکتی ،گیرنده‌های گابا ،گابا ،مورفین بر میزان فعالیت ،اثر تجویز مکرر موسیمول ،اثرات تجویز مکرر بیکوکولین ،داخل مغزی موسیمول ،گیرنده‌های گابا A ،فعالیت حرکتی حیوان ،داخل مغزی ،مورفین در موش ،تجویز مکرر داخل مغزی ،تزریق داخل مغزی ،کانول ،غیاب مورفین ،اثرات موسیمول ،اثرات آنتاگونیست گیرنده گابا ،آنتاگونیست گیرنده ،میزان فعالیت حرکتی ،حرکتی القا شده ،اثر تجویز مکرر ،بیان حساسیت حرکتی ،میزان فعالیت حرکتی القا ،افزایش فعالیت حرکتی ،تزریق زیرجلدی مورفین

هدف: بررسی اثرات موسیمول (آگونیست گیرنده GABAA) و بیکوکولین (آنتاگونیست گیرنده GABAA) بر حساس سازی حرکتی ناشی از مورفین در موش آزمایشگاهی هدف این پژوهش بود. روش: 400 موش سوری به کمک دستگاه استرئوتاکسی کانول گذاری و آماده تزریق شد. این مطالعه در یک برنامه نه روزه و در سه مرحله انجام شد. ابتدا به مدت سه روز حساسیت زایی توسط دارو اجرا گردید و سپس به مدت پنج روز دارو قطع و در نهایت آزمون انجام شد. سپس حیوان به مدت 20 دقیقه برای ثبت فعالیت حرکتی در دستگاه حرکت سنج قرار گرفت. داده ها به کمک روش تحلیل واریانس و پس آزمون توکی تحلیل شد. یافته ها: تزریق زیرجلدی مورفین (10، 20، 30 و 40 mg/kg) به صورت وابسته به غلظت، فعالیت حرکتی حیوانات را به طور معنی داری افزایش داد. افزایش فعالیت حرکتی موش های سوری پیش تیمارشده با مورفین (5/7، 15 و 30 mg/kg) نشان دهنده توسعه حساسیت بود. تزریق داخل مغزی موسیمول (025/0، 05/0، 1/0 و 25/0 μg/mouse) در حضور یا در غیاب مورفین mg/kg) 5) به طور معنی داری فعالیت حرکتی القاشده به وسیله مورفین mg/kg) 5) را کاهش داد. از طرف دیگر القای فعالیت حرکتی توسط مورفین mg/kg) 5) در حیواناتی که قبلا با بیکوکولین (25/0، 5/0 و 1 μg/mouse) در حضور یا در غیاب مورفین mg/kg) 15) پیش درمان شده بودند، به طور معنی داری کاهش می یافت. تجویز هم زمان داخل مغزی غلظت های بیکوکولین (25/0، 5/0 و 1 μg/mouse) و موسیمول (μg/mouse 1/0) فعالیت حرکتی القاشده توسط مورفین mg/kg) 5) را در حیواناتی که قبلا با سالین یا مورفین mg/kg) 15) پیش تیمار شده بودند، کاهش می داد. نتیجه گیری: گیرنده های GABAA می توانند در اکتساب و بیان حساس سازی حرکتی ناشی از مورفین دخالت داشته باش

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.