Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل ایجاد کننده استرس تحصیلی و واکنش ها نسبت به آن عوامل در دانشجویان دختر و پسر

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 32 علمی-ترویجی (9 صفحه - از 40 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : استرس تحصیلی ،عوامل ایجادکنندهء استرس تحصیلی ،عوامل در دانشجویان دختر ،نسبت به عوامل استرس‌زا ،عوامل ایجادکنندهء استرس ،تحصیلی ،دانشجویان دختر و پسر ،دختر و پسر ،عوامل استرس‌زا ،تحلیل کوواریانس ،دانشجویان دختر ،استرس‌زا ،واکنش‌ها نسبت به استرس ،دانشجویان دختر در مقایسه ،ایجادکنندهء استرس و واکنش نسبت ،نتایج تحلیل کوواریانس ،واریانس واکنش فیزیولوژیک ،تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان ،واکنش نسبت به عوامل ،دانشجویان پسر ،واریانس واکنش هیجانی ،هیجانی ،فیزیولوژیک ،نسبت به استرس ،واکنش ها نسبت ،کوواریانس ،مقایسه با دانشجویان پسر ،واکنش هیجانی ،عوامل ایجادکننده استرس ،واریانس واکنش

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه عوامل ایجادکننده استرس و واکنش ها نسبت به این عوامل در دانشجویان دختر و پسر با استفاده از پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی انجام گردید. روش: نمونه شامل 165 پسر و 250 دختر بود. پنج طبقه از عوامل ایجاد کننده استرس (ناکامی، تعارض، فشار، تغییرات و استرس خودتحمیل شده) و چهار طبقه توصیف کننده واکنش ها نسبت به استرس (فیزیولوژیک، هیجانی، رفتاری و شناختی) مطالعه گردید. یافته ها: دانشجویان دختر نمرات بالاتری در واکنش های چهارگانه به عوامل استرس زا و عوامل چندگانه ایجاد کننده استرس (ناکامی، فشار، تغییر، استرس خودتحمیل شده) گزارش کردند؛ در حالی که دانشجویان پسر تنها در عامل تعارض نمرات بالاتری به دست آوردند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که عامل جنسیت پس از کنترل سن دارای اثر معنی داری است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که عوامل پیش بینی کننده جنس و منابع پنج گانه استرس تحصیلی به شکل معنی داری واکنش های فیزیولوژیک، هیجانی، رفتاری و شناختی را پیش بینی می کنند. تمام عوامل ایجادکننده استرس تحصیلی این مدل، در پیش بینی واکنش ها نسبت به عوامل استرس زا، نقش معنی داری داشتند. این عوامل 32% واریانس واکنش فیزیولوژیک، 42% واریانس واکنش هیجانی، 25% واریانس واکنش رفتاری و 16% واریانس واکنش شناختی را تبیین کردند. نتیجه گیری: این نتایج ضرورت بازشناسی تفاوت های جنسیتی در مدیریت استرس را مورد تأکید قرار می دهد. تلویحات برای متخصصان سلامت روانی مورد بحث قرار گرفته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.