Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل بروز بحران های ورزشی و روش پیشگیری از آن ها در زمینه های نرم افزار و سخت افزار، جان افزار و رسانه ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 87 تا 106)

کلیدواژه ها :

بحران ،رسانه ،سخت‌افزار ،نرم‌افزار ،مدیریت بحران ،جان‌افزار

کلید واژه های ماشینی : بحران، راهکارهای پیش‌گیری از بحران، جان‌افزار، عوامل بحران‌زا، سخت‌افزار، تماشاگران، مدیریت بحران، خصوص عوامل بحران‌زا، خصوص راهکارهای پیش‌گیری از بحران، نرم‌افزار

هدف این پژوهش شناخت عوامل بحران‌زا و راهکارهای پیشگیری از بحران در حوزه‌های‌ سخت‌افزار،نرم‌افزار،جان‌افزار و رسانه‌ها از دیدگاه تماشاگران،ورزشکاران،مربیان، دوران و خبرنگاران ورزشی بود. در این پژوهش 400 نفر تماشاگر،770 نفر ورزشکار از بین 2512 نفر،70 مربی از بین‌ 222 نفر،132 داور از بین 150نفر،217 خبرنگار ورزشی از بین 500 نفر به عنوان نمونه‌ انتخاب شده بودند.ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که به صورت‌ دو بعدی تنظیم گردید و در یک سمت آن عوامل بحران‌زا و در سمت دیگر راهکارهای‌ پیشگیری از بحران ثبت شده بود.در این پژوهش از روش توصیفی استفاده شد و از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی(تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون‌ تعقیبی شفه)استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از این موارد بود:بین دیدگاه آزمونی‌ها در خصوص‌ عوامل بحران‌زا و راهکارهای پیشگیری از بحران در زمینه‌های سخت‌افزار،نرم‌افزار، جان‌افزار و رسانه‌ها تفاوت معنی‌دار بود.اختلاف بین دیدگاه آزمودنی‌ها در حوزه‌های فوق‌ باعث شده بود تا عوامل بحران‌زا و راهکارهای پیشگیری از بحران با توجه به میانگین‌ پاسخ آزمودنی‌ها اولویت‌بندی گردد.نتایج حاکی از آن بود که از دیدگاه آزمودنی‌ها مهم‌ترین عامل در ایجاد بحران سوء مدیریت(نرم‌افزار)است(اولویت اول)،پس از آن‌ سخت‌افزار و جان‌افزار به صورت مشترک در اولویت دوم قرار گرفتند،عامل رسانه‌ها نیز در رتبه سوم قرار گرفت.در خصوص راهکارهای پیشگیری از بحران نیز نرم‌افزار،سخت افزار،جان‌افزار و رسانه‌ها به ترتیب در اولویت‌های اول تا چهارم قرارگرفتند.الگوی‌ راهبردی مدیریت بحران نیز بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش طراحی گردد.

خلاصه ماشینی:

"بحث و نتیجه‌گیری نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه آزمودنی‌ها بی‌توجهی به مدیریت(نرم‌افزار)تأسیسات‌ و اماکن(سخت‌افزار)عوامل اجتماعی و روانی حاکم بر رفتار(جان‌افزار)و رسانه‌ها،نقش‌ بسیار مهی در ایجاد بحران دارند و توجه به موارد ذکر شده و برنامه‌ریزی برای هر کدام از آنها نیز می‌تواند در پیشگیری از بحران مهم باشند،به رغم اشتراک نظر کلی دربارهء موارد فوق،آزمودنی‌ها عقیده داشتند که برخی از این عوامل نقش مهم‌تری در ایجاد و پیشگیری از بحران دارند،همین اختلاف نظر باعث شده بود تا بین دیدگاه آزمودنی‌ها در خصوص عوامل‌ بحران‌زا و راهکارهای پیشگیری از بحران در همهء زمینه‌های فوق تفاوت معنی‌دار باشد،با توجه به میانگین کل دیدگاه آزمودنی‌ها در خصوص عوامل بحران‌زا،آنها به ترتیب موارد زیر را به عنوان عوامل بحران‌زا قلمداد کرده بودند اولویت اول نرم‌افزار،اولویت دوم‌ سخت‌افزار و جان‌افزار(به طور مشترک)اولویت سوم رسانه‌ها و در خصوص راهکارهای‌ پیشگیری از بحران نیز عامل نرم‌افزار به عنوان اولویت اول،سخت‌افزار به عنوان اولویت‌ دوم،جان‌افزار به عنوان اولویت سوم و رسانه‌ها به عنوان اولویت چهارم انتخاب‌ شده بودند. در خصوص عوامل بحران در زمینهء جان‌افزار موارد زیر به ترتیب اولویت جزو عوامل بحران‌زا تلقی شده بود؛پنداشت‌ بی‌عدالتی ناشی از قضاوت داور،پرخاشگری مربی،برخورد نامناسب نیروی انتظامی،عدم‌ استفاده از روانشناسان ورزشی در کنترل رفتار ورزشکاران،مشکلات اقتصادی و بیکاری‌ تماشاگران،عدم تنبیه انضباطی ورزشکار بدرفتار،تأکید بیش از انداره بر برد و توجه به این‌ عوامل احتیاج به کار فرهنگی و آموزشی مستمر دارد و منحصر به روز برگزاری مسابقه‌ نمی‌شود،بلکه تعامل و همکاری بین مؤسسات فرهنگی و آموزشی را ایجاب می‌کند را جزو راهکارهای پیشگیری از بحران در این زمینه قلمداد کرده بودند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.