Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل بروز بحران های ورزشی و روش پیشگیری از آن ها در زمینه های نرم افزار و سخت افزار، جان افزار و رسانه ها

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1385 - شماره 12 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 87 تا 106)

کلیدواژه ها : بحران ،رسانه ،سخت‌افزار ،نرم‌افزار ،مدیریت بحران ،جان‌افزار

کلید واژه های ماشینی : راهکارهای پیش‌گیری از بحران ،پیش‌گیری از بحران ،جان‌افزار ،عوامل بحران‌زا ،خصوص عوامل بحران‌زا ،مدیریت بحران ،تماشاگران ،بحران در زمینه‌های سخت‌افزار ،زمینه‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار ،بحران‌زا ،جان‌افزار و رسانه‌ها ،تیم مدیریت بحران ،پژوهش شناخت عوامل بحران‌زا ،تحلیل واریانس ،خصوص راهکارهای پیش‌گیری ،جان‌افزار و رسانه‌ها تفاوت ،مسئولیت‌های تیم مدیریت بحران ،واریانس در خصوص عوامل ،دیدگاه آزمودنی‌ها در زمینه ،نرم‌افزار و سخت‌افزار ،بحران در زمینه ،سخت‌افزار و جان‌افزار ،زمینه‌های نرم‌افزار ،اولویت اول ،خصوص ،شناخت عوامل بحران‌زا ،روش‌های آماری ،ایجاد بحران سوء مدیریت ،گزارش نتایج تحلیل واریانس ،نتایج آزمون شفه

هدف این پژوهش شناخت عوامل بحران‌زا و راهکارهای پیشگیری از بحران در حوزه‌های‌ سخت‌افزار،نرم‌افزار،جان‌افزار و رسانه‌ها از دیدگاه تماشاگران،ورزشکاران،مربیان، دوران و خبرنگاران ورزشی بود. در این پژوهش 400 نفر تماشاگر،770 نفر ورزشکار از بین 2512 نفر،70 مربی از بین‌ 222 نفر،132 داور از بین 150نفر،217 خبرنگار ورزشی از بین 500 نفر به عنوان نمونه‌ انتخاب شده بودند.ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که به صورت‌ دو بعدی تنظیم گردید و در یک سمت آن عوامل بحران‌زا و در سمت دیگر راهکارهای‌ پیشگیری از بحران ثبت شده بود.در این پژوهش از روش توصیفی استفاده شد و از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی(تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون‌ تعقیبی شفه)استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از این موارد بود:بین دیدگاه آزمونی‌ها در خصوص‌ عوامل بحران‌زا و راهکارهای پیشگیری از بحران در زمینه‌های سخت‌افزار،نرم‌افزار، جان‌افزار و رسانه‌ها تفاوت معنی‌دار بود.اختلاف بین دیدگاه آزمودنی‌ها در حوزه‌های فوق‌ باعث شده بود تا عوامل بحران‌زا و راهکارهای پیشگیری از بحران با توجه به میانگین‌ پاسخ آزمودنی‌ها اولویت‌بندی گردد.نتایج حاکی از آن بود که از دیدگاه آزمودنی‌ها مهم‌ترین عامل در ایجاد بحران سوء مدیریت(نرم‌افزار)است(اولویت اول)،پس از آن‌ سخت‌افزار و جان‌افزار به صورت مشترک در اولویت دوم قرار گرفتند،عامل رسانه‌ها نیز در رتبه سوم قرار گرفت.در خصوص راهکارهای پیشگیری از بحران نیز نرم‌افزار،سخت افزار،جان‌افزار و رسانه‌ها به ترتیب در اولویت‌های اول تا چهارم قرارگرفتند.الگوی‌ راهبردی مدیریت بحران نیز بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش طراحی گردد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.