Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه کایفوز با افسردگی و اضطراب بین دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های منتخب تهران

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز 1385 - شماره 12 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 107 تا 122)

کلیدواژه ها : اسپاینال ماوس ،کایفوز ،افسردگی ،اضطراب

کلید واژه های ماشینی : کایفوز ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،کایفوز با افسردگی ،ارتباط کایفوز با افسردگی ،افسردگی و اضطراب ،پسر ورزشکار و غیر ورزشکار ،کایفوز آزمودنی‌ها با استفاده ،اضطراب در دانشجویان ورزشکار ،کایفوز ورزشکاران و غیر ورزشکاران ،ورزشکار و غیر ،بررسی ارتباط کایفوز ،ماوس ،دستگاه اسپاینال ماوس ،دانشجویان پسر ورزشکار ،دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار ،افسردگی در دانشجویان ورزشکار ،ستون مهره‌ها ،اسپاینال ماوس ،حرکات اصلاحی ،غیرورزشکار ،ورزشکاران ارتباط معنی‌داری ،پژوهش حاضر بررسی ارتباط ،کایفوز با اضطراب ،اضطراب در دانشجویان ،بدنی ،عملکرد ورزشی ،دانشگاه‌های منتخب تهران ،دانشجویان ورزشکار ،میانگین کایفوز ،فعالیت‌های بدنی

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط کایفوز با افسردگی و اضطراب بین دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار بود.برای این منظور،پژوهشگران از پرسشنامهء افسردگی بک و پرسشنامهء خودسنجی(اضطراب صفتی)و دستگاه اسپاینال ماوس برای اندازه‌گیری‌ متغیرها سود برده‌اند. این پژوهش روی 190 دانشجوی پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه‌های تهران‌ صورت گرفت.ابتدا درجهء کایفوز آزمودنی‌ها با استفاده از دستگاه اسپاینال ماوس مشخص‌ شد.سپس پرسشنامه‌های مذکور بین افراد توزیع گردید.نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای‌ بود که ابتدا سه دانشگاه(تهران،علامه طباطبایی و دانشکدهء تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)انتخاب شدند و از بین آنها 106 نفر که کایفوز بالای 40 درجه‌ داشتند برگزیده شدند.نوع پژوهش توصیفی بود که به روش میدانی اجرا شد.برای بررسی‌ میزان همبستگی و معنی‌داری از ضریب همبستگی پیرسون و برای مقایسهء بین دو گروه‌ ورزشکار و غیر ورزشکار از آزمون فیشر استفاده شد.نتایج نشان داد که بین کایفوز با افسردگی و اضطراب در ورزشکاران و غیر ورزشکاران ارتباط معنی‌داری وجود ندارد،اما ارتباط معنی‌داری بین میانگین کایفوز ورزشکاران و غیر ورزشکاران با افسرگی به دست‌ آمد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.