Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر برنامه تمرینی ویژه بر کیفیت زندگی زنان یائسه غیر ورزشکار

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1385 - شماره 12 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 123 تا 134)

کلیدواژه ها : فعالیت جسمانی ،سلامت ،یائسگی

کلید واژه های ماشینی : کیفیت زندگی زنان یائسه ،زنان یائسه ،زندگی زنان یائسه غیر ،زندگی زنان یائسه ،کیفیت زندگی ،زنان یائسه غیر ،کیفیت زندگی زنان ،برنامهء تمرینی ،یائسگی ،علائم وازوموتور زنان یائسه ،تمرینی ویژه بر کیفیت ،تمرینی ،برنامهء تمرینی پژوهش حاضر ،وازوموتور ،یائسه غیر ورزشکار ،بهبود علائم روانی یائسگی ،کاهش علائم وازوموتور زنان ،فعالیت جسمانی ،کاهش علائم وازوموتور ،کاهش علائم روانی یائسگی ،کاهش علائم جسمانی یائسگی ،علائم روانی یائسگی ،تمرینی پژوهش حاضر تأثیر ،جسمانی ،تمرینی بهبود معنی‌داری ،زندگی زنان ،علائم جسمانی یائسگی ،علائم وازوموتور ،جنسی ،تمرینی و غیر تمرینی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک برنامهء تمرینی ویژه بر کیفیت زندگی زنان یائسه غیر ورزشکار بود.به این منظور 60 نفر از زنان یائسه ساکن در منطقهء 6 تهران با میانگین سنی 52 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند.آزمودنی‌ها به دو گروه تمرینی و غیر تمرینی تقسیم‌ شدند و برای گروه تمرینی یک برنامهء تمرین منظم هوازی به مدت 12 هفته،3 جلسه در هفته طراحی گردید.پرسشنامهء استاندارد کیفیت زندگی زنان یائسه (MENQOL Questionnaire) توسط هر دو گروه و در دو مرحله پیش و پس از انجام تمرین تکمیل‌ گردید.در این پرسشنامه کیفیت زندگی زنان یائسه در 4 حیطهء جسمی،روانی-اجتماعی، وازوموتور و جنسی مورد بررسی قرار می‌گرفت.نتایج آزمون t نشان داد که در دو حیطهء جسمی(003/0 (p و روانی-اجتماعی(01/0 (p تأثیر تمرین معنی‌دار بوده است،در حالی که این تفاوت در دو حیطهء وازوموتور(088/0 (p و جنسی(113/0 (p معنی‌دار نبود.همچنین به طور کلی کیفیت زندگی آزمودنی‌ها در اثر برنامهء تمرینی بهبود معنی‌داری‌ یافت(019/0 (p .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.