Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های ارگونومیک میز و نیمکت مدارس با شاخص های آنتروپومتری دانش آموزان پسر شهرستان کرمانشاه و شیوع ناهنجاری های ستون فقرات و اندام اسکلتی فوقانی

نویسنده: ؛

زمستان 1384 - شماره 26 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 23 تا 40)

کلیدواژه ها : ارگونومیک ،آنتروپومتری ،ناهنجاری های اندام اسکلتی ـ

کلید واژه های ماشینی : ناهنجاری ،ستون فقرات و اندام اسکلتی ،میز و نیمکت ،ستون فقرات ،ارتفاع ،ارتفاع رکبی و ارتفاع آرنج ،میز ،عدم تناسب ارتفاع رکبی ،آنتروپومتری ،ارتفاع میز تحریر ،عدم تناسب ارتفاع آرنج ،ارتفاع نشیمنگاه نیمکت ،تناسب ارتفاع رکبی با ارتفاع ،دانش‌آموز ،میز و نیمکت مدرسه ،شیوع ،ارتفاع رکبی با ارتفاع نشیمنگاه ،کیفوزیس ،ارگونومیک ،لوردوزیس ،ارتفاع رکبی ،اندام اسکلتی ،تناسب ،ناهنجاری اندام اسکلتی ،ارتفاع آرنج ،آنتروپومتری دانش‌آموز پسر شهرستان کرمانشاه ،مقطع تحصیلی ،ارتفاع نشیمنگاه نیمکت ها ،ناهنجاری ستون فقرات ،عدم تناسب ارتفاع

این تحقیق با رویکرد توصیفی - علی به بررسی اثر میز و نیمکت ها بر اندام اسکلتی و ستون فقرات دانش آموزان پرداخته است . بدین منظور 373 دانش آموز پسر از سه مقطع تحصیلی در سطح شهر کرمانشاه انتخاب و معاینه شدند. سپس به سه گروه که ارتفاع رکبی و ارتفاع آرنج 90 درجه تا زمین در حالت نشسته آنها بیشتر ، مساوی و کمتر از ارتفاع نشیمنگاه نیمکت ها و ارتفاع میز تحریر بود ، تقسیم شدند . پس از تعیین میزان شیوع ناهنجاری ها در سه گروه ، با تجزیه و تحلیل یافته های آماری در سطح اطمینان 95 درصد این نتایج به دست آمد. از عدم تناسب ارتفاع رکبی با ارتفاع نشیمنگاه نیمکت ها با عارضه لوردوزیس با شدت 43 درصد برای ارتفاع کم و کیفوزیس با شدت 28 درصد برای ارتفاع زیاد در سطح 5 درصد ، ارتباط معنی داری به دست آمد. همچنین عدم تناسب ارتفاع آرنج 90 درجه با ارتفاع میز تحریر برای کیفوزیس معنی دار و با شدت رابطه 27/5 درصد و برای لوردوزیس عدم ارتباط معنی دار بود . عدم تناسب بین میز و نیمکت ها با ابعاد بدن دانش آموزان و داشتن حداقل ناهنجاری در ستون فقرات و اندام اسکلتی ارتباط معنی داری مشاهد شد. و بین سمت غالب با هیچ کدام از ناهنجاریهای اسکولیوزیس و شانه افتاده ارتباط معنی داری یافت نشد. نویسنده : دکتر بهرام یوسفی یوسفی ـ

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.