Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر شش هفته تمرین مداوم و متناوب هوازی بر سیستم همورال موش های صحرایی ماده مسن

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 26 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 107 تا 126)

کلیدواژه ها : تمرین تدامی ،تمرین تناوبی ،سیستم ایمنی همورال ،ایمونوگلوبولین ،موش های صحرایی ـ

کلید واژه های ماشینی : سیستم ایمنی همورال ،ایمونوگلوبولین ،سیستم ایمنی ،تمرین ،موش صحرایی ،سیستم ایمنی همورال موش صحرایی ،همورال ،سیستم ایمنی همورال موش ،هفته ،هفته تمرین تناوبی هوازی ،سیستم همورال موش ،تناوبی ،موش صحرایی ماده مسن ،شاخص سیستم ایمنی همورال ،صحرایی ،هفته تمرین ،همورال موش ،گلبول سفید خون ،لمفوسیت ،گلبول ،تداوم ،تمرین هوازی ،وزن ،ماده مسن ،تعداد گلبول سفید خون ،هفته تمرین تداوم هوازی ،پاسخ سیستم ایمنی همورال متناقصاست ،کنترل ،هفته تمرین تدامی هوازی ،سیستم ایمنی موش

کاهش توانایی و عمکلکرد سیستم ایمنی زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و افزایش هزینه های بهداشتی ، کلینیکی و حتی افزایش مرگ و میر را به دنبال دارد . محققان بر این باورند که یکی از روشهای جلوگیری از کاهش توانایی و عملکرد سیستم ایمنی به خصوص با افزایش سن ، فعالیت های جسمانی و ورزشی است . با توجه بر این باور ، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اجرای دو روش تمرینی مداوم و متناوب به مدت 6 هفته بر سیستم ایمنی موش های صحرایی ماده مسن از نژاد Wistar تشکیل می دهند که به طور تصادفی به 3 گروه تداومی ، تناوبی و کنترل تقسیم شدند . پس از اجرای پروتکل تمرینی از نمونه ها خونگیری شد . به منظور بررسی نتایج آزمایشگاهی شاخص های سیتم ایمنی همورال ، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد . نتایج به دست آمده نشان داد که 6 هفته تمرین تدامی هوازی فزاینده تاثیر معنی داری بر وزن تعداد گلبول های سفید خون و ایمونوگلوبولین A و ایمونوگلوبولین M از شاخص های سیستم ایمنی همورال موش های صحرایی ماده مسن دارد . همچنین تاثیر 6 هفته تمرین تناوبی هوازی فزاینده بر گلبول های سفید خون ، لمفوسیت و وزن موش های صحرایی ماده مسن معنی دار است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.