Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مکمل کراتین مونوهیدرات بر ترشح هورمون های رشد، تستربسترون و کورتیزول

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 26 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 127 تا 138)

کلیدواژه ها : کراتین مونوهیدرات ،مکمل سازی ،تمرینات سرعتی ،هورمون رشد ،هورمون تستوسترون ،هورمون کورتیزول ـ

کلید واژه های ماشینی : کراتین ،کراتین مونوهیدرات بر ترشح هورمون ،ترشح هورمون ،کراتین مونوهیدرات ،میزان ترشح هورمون ،تستوسترون ،کورتیزول ،مکمل کراتین ،مکمل کراتین مونوهیدرات ،کراتین مونوهیدرات بر میزان ترشح ،میزان ترشح هورمون رشد ،تمرین ،گروه میزان ترشح هورمون ،هورمون رشد ،بررسی میزان ترشح هورمون ،میزان ترشح هورمون تستوسترون ،روز تمرین سرعت شنا ،تستوسترون و کورتیزول ،مکمل ،تمرین سرعت شنا ،گروه کراتین ،گروه میزان ترشح هورمون مذکور ،هورمون تستوسترون ،بررسی میزان ترشح هورمون رشد ،رشد ،بارگیری کراتین بر ترشح هورمون ،ترشح تستوسترون ،گروه کراتین نسببه گروه شبه‌دارو ،کراتین نسبت به گروه شبه‌دارو ،مقایسه میزان ترشح هورمون رشد

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات بر میزان ترشح هورمون های رشد ، تستوسترون و کورتیزول بوده است . در این زمینه 20 نفر از شناگران دانشجوی دانشگاه کردستان ، با دامنه سنی 18 تا 25 سال به عنوان آزمودنی در نظر گرفته شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کراتین و شبه دارو قرار داده شدند . آزمودنی ها به مدت 6 روز تمرینات سرعتی شنا را انجام دادند . در حالی که قبل و بعد از اتمام دوره 6 روزه تمرین از تمامی افراد خونگیری به منظور بررسی میزان ترشح هورمون های یاد شده به عمل آمد . نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده ها که با آزمون T وابسته و غیر وابسته انجام گرفت . نشان داد که د رهیچکدام از دو گروه میزان ترشح هورمون های مذکور در پیش و پس آزمون تغییر معنی داری نیافته و تفاوت معنی دار مربوط به میانگین ترشح تستوسترون دو گروه در پس آزمون است که در گروه کراتین نسبت به گروه شبه دارو به میزان معنی داری بیشتر است . همچنین رکورد شنای 50 متر آزمودنی های گروه کراتین تا حد معناداری بهبود یافت . نتایج تحقیق حاضر میزان تاثیر بارگیری کراتین بر ترشح هورمون های مذکور را قابل توجه نمی داند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.