Skip to main content
فهرست مقالات

بیماران آسمی جوان FEV1 مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویرسازی ذهنی بر

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 27 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 33 تا 44)

کلیدواژه ها : آسم ،تصویر سازی ذهنی ،فعالیت بدنی هوازی و FEV

کلید واژه های ماشینی : آسم ،بیمار آسمی ،فعالیت بدنی هوازی ،بیمار ،بیمار آسمی جوان ،تمرین ،شیوه تمرینی فعالیت بدنی ،فعالیت بدنی ،تصویرسازی ذهنی ،پروتکل تمرین بدنی هوازی ،تمرین بدنی ،اجرا پروتکل تمرین بدنی ،جوان ،تمرین بدنی هوازی ،پروتکل تمرین ،پروتکل تمرینی ،فعالیت ،ذهنی ،VEF ،قلب ،بیمار مبتلا به آسم ،پروتکل تمرینی فعالیت بدنی ،پروتکل تمرینی گروه ،شیوه تمرین بدنی ،مقایسه ،بیماری ،فعالیت هوازی ،درصد ضربان قلب بیشینه ،شیوه تمرین ،پژوهش

هدف این پژوهش مقایسه اثر دو شیوه تمرین بدنی و تصویر سازی ذهنی بر FEV1 بیماران آسمی جوان بوده است . بدین منظور 20 بیمار مبتلا به آسم در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . متوسط مقادیر سن ، قد ، وزن ، ضربان قلب بیشینه و FEV1 گروه اول به ترتیب 2/01 + 15/2 سال ، 8/3 + 157/3 سانتی متر ، 9/2 + 50/6 کیلوگرم ، 2/1+ 205/7 تواتر قلبی و 0/62+ 2/53 میلی لیتر و متوسط این مقادیر در گروه دوم معادل 2/0 + 15/7 سانتی متر ، 9/15 + 51/2 کیلوگرم ، 1/2 + 203/6 تواتر قلبی و 0/81+ 2/78 میلی لیتر بود . پروتکل تمرینی شامل فعالیت هوازی 20 تا 30 دقیقه ای روی دوچرخه کارسنج با شدت 60 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه ، 5 روز در هفته به مدت 1 ماه بوده است . گروه اول آن را به صورت فیزیکی و گروه دوم پس از برنامه آموزشی تصویر سازی ذهنی ، پروتکل تمرینی گروه اول را با زمان های مشابه تصویر سازی کرده اند . تجزیه و تحلیل نشان داد اجرای پروتکل تمرین بدنی هوازی و تصویر سازی اثر معنی داری بر حجم بازدمی فشاری ثانیه اول بیماران آسمی نداشته است . در ضمن اثر دو شیوه مذکور بر FEV1 معنی دار نبوده است .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.