Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فراتحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 153 تا 172)

کلید واژه های ماشینی : اجتماعی ،رشد ،بررسی فراتحلیل تعامل رشد حرکتی ،حرکتی ،تحلیل تعامل رشد حرکتی ،تعامل رشد حرکتی ،فرا تحلیلی ،رشد اجتماعی ،تربیت ،روش فرا تحلیلی ،مدل‌های ،عوامل رشد ،شخصیت ،ورزشکار ،بدنی ،رشد حرکتی و رشد اجتماعی ،تربیت‌بدنی ،رشد و یادگیری حرکتی ،تعامل رشد حرکتی و رشد ،فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی ،تحقیق ،پی‌شناخت تعامل رشد اجتماعی ،کودکی ،عوامل رشد اجتماعی ،بررسی فرا تحلیل تعامل رشد ،رشتۀ تربیت‌بدنی ،روش فرا تحلیلی کیفی ،روش ،فرایند ،نظری

بی شک رشد و تکامل شخصیت آدمی دارای جنبه های شناختی ، ادراکی ، حرکتی و رشد اجتماعی است . این تحقیق در پی شناخت تعامل رشد اجتماعی و رشد حرکتی است که از طریق روش فرا تحلیلی کیفی مدل های نظری و یافته های تحقیقاتی در این زمینه انجام یافته است . رویکرد بین رشته ای و رویکرد نظری - تجربی ، موجی می گردد که این مطالعات و تحقیقات در حوزههای تخصصی مختلف رشته تربیت بدنی به ویژه رشد و یادیگری حرکتی مطرح باشد . اما پیچیدگی و گستره مبهم موضوع ، تحقیق در این زمینه را اندک ساخته و همین مسئله تک بعدی بودن رشته و محصور شدن آن در رشد و یادگیری حرکات را تقویت می کند . مدل های نظری مارتنز ، گالاهو و ایساکس ، مورد فرا تحلیلی قرار گرفته که در آنها کمابیش در مورد رشد اجتماعی - حرکتی با مفاهیم و مولفه ها ، اهداف ، ابعاد ، فرایند ها عوامل و مراحل مختلف بحث شده است و نکات اشتراک و افتراق در آنها به چشم می خورد . از یافته های تحقیقاتی ، نتایج تعدادی از رساله ها مورد بررسی فرا تحلیلی قرار گرفت که نشان دهنده همسو بودن نتایج آنها ، سوگیر احتمالی ، یک سویه بودن و اثبات تعامل رشد حرکتی و اجتماعی است . ضرورت توجه بیشتر به این زمینه اصلی رشد و گسترش متون آموزشی و مطالعات پژوهشی ، استفاده از روش فرا تحلیلی در مطالعات شخصیت شناسی ورزشی و رشد اجتماعی - حرکتی احساس می شود.

خلاصه ماشینی:

"این تحقیق در واقع پاسخی است علمی و تحقیقاتی به جریان تک که بعدی مذکور،ضمن معرفی وبه کار گیریم روش فرا تحلیل برای شناخت و ارزیابی مدل‌های نظری و یافته‌هایی تحقیقاتی و ارائۀمدلی نظری-تجربی در خصوص تعامل رشد حرکتی و رشد اجتماعی. هم چنان که علاوه بر علوم تربیتی،روانشناسی و جامعه‌شناسی،در حوزه‌های تخصصی مختلف رشتۀ تربیت بدنی نظیر اصول و مبانیتربیت بدنی،روان‌شناسی ورزشی و جامعه‌شناسی ورزشی از این موضوع بحث‌های عمیقی بهعمل آمده و به مدل‌های نظری و یافته‌های تحقیقاتی گوناگونی به چشم می‌خورد؛همچنین این طورنیست که فقط در گرایش تخصصی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی که مبنای این تحقیق است،ازتعامل رشد حرکتی و رشد اجتماعی بحث شده باشد(3 و 25). رویکرد نظری-تجربی2 ویژگی بین رشته‌ای در پدیده‌های تربیتی و تربیت بدنی از جمله تعامل رشد حرکتی و رشداجتماعی،این قابلیت را فراهم می‌سازد که از همۀ شیوه‌ها،تکنیک‌ها و فنون تحقیق مثلروش‌های توصیفی و پیمایشی،روش‌های فلسفی و تاریخی و اسناد و مدارک،روش‌های تجربیو آماری و روش‌های تحلیل محتوا و فرا تحلیلی استفاده شود. رشد اجتماعی،موضوعی بین رشته‌ای است و مورد توجه روان‌شناسان،جامعه‌شناسان و علمایتعلیم و تربیت است و در رشتۀ تربیت بدنی با عنوان رشد اجتماعی-حرکتی یا اجتماعی شدنورزشی در حوزه‌های تخصصی اصول و مبانی،روان‌شناسی ورزشی،جامعه‌شناسی ورزشی و رشد یادگیری حرکتی کما بیش در مورد آن بحث شده است و مدل‌های نظری و یافته‌هایتحقیقاتی در این زمینه به چشم می‌خورد. 6-این مطالعات همگی تأثیر فعالیت بدنی بر رشد اجتماعی(مستقیم یا از طریق شخصیتشناسی)را مورد بحث قرار می‌دهند و فرایند عکس آن یعنی تأثیر مؤلفه‌ها فرایندها،عوامل ومراحل آن در تقویت رشد حرکتی و افزایش میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.