Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه تأثیر تمرین های با وزنه و پلایومتریک بر سرعت دویدن و توان انفجاری ورزشکاران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 28 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 5 تا 18)

کلیدواژه ها : تمرین های پلایومتریک ،تمرین های با وزنه ،دو سرعت 60 متر ،توان انفجاری و ورزشکار ـ

کلید واژه های ماشینی : تمرین ،پلایومتریک ،توان انفجاری ،وزنه ،تمرین پلایومتریک ،سرعت ،سرعت دویدن و توان انفجاری ،ورزشکار ،سبب افزایش توان انفجاری ورزشکار ،توان انفجاری ورزشکار ،بررسی و مقایسه تأثیر تمرین ،تمرین با وزنه ،وزنه و پلایومتریک ،شیوه تمرینی پلایومتریک و تمرین ،تأثیر تمرین پلایومتریک ،هفته تمرین پلایومتریک افزایش معنی‌دار ،تمرین پلایومتریک سبب افزایش سرعت ،توان انفجاری و سرعت ،سرعت دویدن ،دانشگاه گیلان ،وزنه سبب افزایش توان انفجاری ،پژوهش ،هفته ،آزمون ،تمرین پلایومتریک تأثیر معنی‌دار ،متر سرعت دویدن تأثیر معنی‌دار ،بررسی تأثیر تمرین پلایومتریک ،تأثیر تمرین ،قدرت سبب افزایش توان انفجاری ،وزنه بر توان انفجاری

هدف این پژوهش ، بررسی و تاثیر تمرین های پلایومتریک و با وزنه بر عملکرد دانشجویان رشته تربیت بدنی بوده است . بدین منظور 30 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی در محدوده سنی 23-21 سال به تمرین دعوت شدند. قد ، وزن ، سرعت 60 متر ، توان پرش آزمودنی ها در پیش آزمون اندازه گیری شد . سپس آزمودنی ها به طور تصادفی به سه گروه 10 نفری شامل دو گروه تجربی ، پلایومتریک و با وزنه و یک گروه کنترل تقسیم شدند . گروه های تجربی به مدت 8 هفته ، هر هفته 2 جلسه به تمرین های منتخب پرداختند . کل زمان تمرین برای هر دو گروه 48 دقیقه در نظر گرفته شد . گروه کنترل در این پروتکل تمرینی برنامه خاصی انجام نمی دادند. پس از پایان دوره تمرینی ، آزمون پرش سارجنت و دو 60 متر از آزمودنی ها به عمل آمدو داده های خام به وسیله آمار توصیفی و استنباطی به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 1. تمرین های با وزنه و پلایومتریک تاثیر معنی داری بر توان انفجاری و سرعت دویدن آزمودنی ها داشته است. 2. تفاوت معنی داری بین تمرین های با وزنه و پلایومتریک بر توان انفجاری و سرعت دویدن مشاهده نشد. نتایج پژوهش نشان داد تفاوتی بین تاثیرات دو شیوه تمرینی پلایومتریک و تمرین های با وزنه بر توان انفجاری و 60 متر سرعت وجود ندارد و هر دو شیوه تمرینی به طور یکسان بر متغیرهای مذکور تاثیر گذاشته اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.