Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آزمایشی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 28 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 19 تا 30)

کلیدواژه ها : سلامت روانی ،فعالیت بدنی ،اضطراب ،افسردگی ،جسمانی کردن ،نارسا کنش وری اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : سلامت روانی ،ورزش ،آزمایش ،بررسی آزمایشی تأثیر ورزش ،تأثیر ورزش بر سلامت روانی ،پرسشنامه سلامت عمومی ،سلامت روانی دانشجو ،دانشجو ،فعالیت ورزشی ،سلامت عمومی ،دختر ،اعمال متغیر مستقل ،زمینه پرسشنامه سلامت عمومی ،پرسشنامه ،اعمال متغیر مستقل تفاوت ،پسر گروه آزمایشی با دختر ،تحلیل واریانس یک‌راهه تفاوت معنی‌دار ،پسر گروه کنترل نشان ،دختر و پسر گروه کنترل ،نمره ،گروه دختر و پسر گروه ،ارتقاء سلامت روانی دانشجو ،پسر گروه آزمایش ،متغیر مستقل تفاوت معنی‌دار ،اضطراب ،افسردگی ،کنترل ،دختر و پسر گروه ،گروه آزمایش ،میانگین نمره گروه آزمایش

مقاله حاضر به بررسی آزمایشی تاثیر فعالیت های ورزشی بر ارتقاء سلامت روانی دانشجویان می پردازد. در این زمینه پرسشنامه سلامت عمومی در بین دانشجویان ورودی 83 دانشکده های ادبیات و ... توزیع گردید . پس از پاسخگویی از سوی دانشجویان 20 نفر از پسران و 20 نفر از دختران که بالاترین نمره کل سلامت عمومی را کسب کرده بودند انتخاب شدند و به طور تصادفی در چهار گروه قرار داده شدند. به گروه های آزمایش درس تربیت بدنی 1 ارائه گردید قبل از اعمال متغیر مستقل تفاوت معنی داری بین گروه های چهارگانه از نظر سلامت روانی و حیطه های آن مشاهده نگردید. بعد از اعمال متغیر مستقل به مدت 12 هفته و هر هفته 2 جلسه تحلیل واریانس یک راهه تفاوت معنی داری را بین گروه های چهار گانه از نظر سلامت روانی و حیطه های آن نشان داد و آزمون تعقیبی تفاوت مذکور را بین گروه دختران و پسران گروه آزمایشی با دختران و پسران گروه کنترل نشان داد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.