Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تطبیقی برنامه درس تربیت بدنی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب جهان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 28 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 69 تا 86)

کلیدواژه ها : تربیت بدنی ،دوره ابتدایی ،برنامه درسی ـ

کلید واژه های ماشینی : برنامه درسی ،برنامه درسی دوره ابتدایی ،درس تربیت‌بدنی دوره ابتدایی ایران ،درس تربیت‌بدنی ،تربیت‌بدنی ،متغیر برنامه درسی تربیت‌بدنی دوره ،تربیت ،برنامه درسی تربیت‌بدنی ،دوره ابتدایی ،تربیت‌بدنی دوره ابتدایی ،مطالعه تطبیقی برنامه درس تربیت‌بدنی ،برنامه درسی تربیت ،برنامه درس تربیت‌بدنی ،برنامه درس ،متغیر برنامه درسی تربیت ،ورزش ،بررسی متغیر برنامه درسی تربیت‌بدنی ،اطلاعات ،برنامه درسی کشور مورد مطالعه ،درس تربیت ،زمان درس تربیت‌بدنی ،درس تربیت‌بدنی در دوره ابتدایی ،درس تربیت‌بدنی در برنامه درسی ،ارزشیابی ،تربیت‌بدنی دوره ابتدایی در ایران ،مطالعه ،برنامه درسی ابتدایی ،برنامه درسی تربیت‌بدنی ابتدایی ،برنامه‌ریزی ،منظور برنامه درسی تربیت‌بدنی

هدف از مطالعه حاضر ، بررسی متغیرهای برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی در کشورهای منتخب و ایران است. بدین منظور برنامه درسی تربیت بدنی در 16 کشور جهان یا یکی از استانهای منتخب آنها مورد بررسی قرار گرفت. داده های تحقیق از طریق بررسی کتابخانه ای ، جست و جوی رایانه ای شبکه اینترنت و پرسشنامه جمع آوری شد و از طریق آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزایش دانش مربوط به سلامتی و ایمنی در فعالیت جسمانی و همچنین یادگیری مهارت های بنیادی به عنوان مهم ترین هدف و بازی های پرورشی به عنوان مهم ترین محتوای درس در تربیت بدنی دوره ابتدایی در کشورهای مورد مطالعه به شمار می رود. زمان درس تربیت بدنی دوره ابتدایی در ایران 2 ساعت در هفته معادل 7/5 درصد از کل برنامه درسی دوره ابتدایی است . در حالی که متوسط زمان درس تربیت بدنی در کشورهای مورد مطالعه 2/3 ساعت در هفته معادل 9 درصد از کل برنامه درسی دوره ابتدایی آن کشورهاست. سالن ورزشی بیشترین فراوانی را به عنوان مکان درس تربیت بدنی در کشورهای مورد مطالعه دارد . همچنین نتایج نشان داد که برای ارزشیابی درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی در کشورهای مورد مطالعه ، مشاهده عملکرد مهارتی دانش آموزان بیشتر از آزمون های آمادگی جسمانی به کار گرفته می شود. تفاوت ها و شباهت های برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه باید با دقت و توجه کافی مورد ارزیابی و تفسیر قرار گیرد. چرا که عوامل بسیاری بر برنامه درس تربیت بدنی تاثیر می گذارد. از جمله فوق برنامه درسی ، برنامه های ورزشی ، نظام آموزش و عوامل اجرایی برنامه درسی در مدارس.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.