Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (34 صفحه - از 25 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : توسعه‌نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان، نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان، گردشگری، گردشگری استان لرستان تفاوت معنی‌داری، صنعت گردشگری در استان لرستان، صنعت گردشگری استان لرستان تفاوت، موانع توسعه صنعت گردشگری، توسعه‌نیافتگی صنعت گردشگری لرستان، فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر، توسعه صنعت گردشگری در استان

در این مقاله عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته و چهار عامل تعدد مراکز تصمیم‌گیری، ضعف بازاریابی، ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر، که به نظر می‌رسید با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری لرستان مرتبط باشند، به عنوان ابعاد موضوع مطرح گردید. پس از آن به جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی جنبه‌های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان مختلف و مطالعات کتابخانه‌ای پرداخته و برای پاسخگویی به چگونگی ارتباط این عوامل با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری لرستان چهار فرضیه، تدوین و برای آزمون این فرضیات از آزمونهای آماری نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون رتبه‌بندی فریدمن و آزمون t-test استفاده گردیده است. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از دو سری پرسشنامه استفاده شده و نتایج مطالعه مبین این است که بین تعدد مراکز تصمیم‌گیری و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان و همچنین بین ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و نیز ضعف بازاریابی و در انتها فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان یک رابطه مستقیم وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"H1: [به تصویر صفحه مراجعه شود] با توجه به سطح معنی‌داری آزمون‌های الف، ب و ج که کوچکتر از میزان خطای مجاز می‌باشد با اطمینان 95% فرضیه H1 پذیرفته شده و فرضیه H0 در هر سه آزمون رد می‌شود و براساس ضریب اسپیرمن محاسبه شده در هر یک از گروه‌ها و تلفیق هر دو گروه می‌توان گفت که این دو متغیر دارای همبستگی مستقیم می‌باشند، یعنی طبق نظر پاسخگویان هر چه امکانات زیربنایی گسترش نیافته باشند و خدمات گردشگری مطلوب به گردشگران ارائه نشود، این صنعت در استان لرستان کمتر توسعه می‌یابد. فرضیه چهارم: رابطه معنی‌داری بین فقدان فرهنگ پذیرش گردشگری و توسعه نیافتگی گردشگری در استان لرستان وجود ندارد H0: رابطه معنی‌داری بین فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه نیافتگی گردشگری در استان لرستان وجود دارد H1: [به تصویر صفحه مراجعه شود] با توجه به سطح معنی‌داری آزمون‌های الف، ب و ج که کوچکتر از میزان خطای مجاز می‌باشد با اطمینان 95% فرضیه H1 پذیرفته شده و فرضیه H0 در هر سه آزمون رد می‌شود و براساس ضریب اسپیرمن محاسبه شده در هر یک از گروه‌ها و تلفیق‌ هر دو گروه می‌توان گفت که این دو متغیر دارای همبستگی مستقیم می‌باشند، یعنی طبق نظر پاسخگویان هر چه افراد بومی از مزایای گردشگری اطلاع کمتری داشته و افراد آموزش دیده کمتری در بخش‌های مختلف این صنعت در استان لرستان مشغول به کار باشند، این صنعت در لرستان کمتر توسعه می‌یابد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.