Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر الگوی شنیداری و بازخورد بر قابلیت تشخیص خطا و یادگیری تکلیف زمانبندی

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1384 - شماره 8 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 35 تا 52)

کلیدواژه ها : الگوی شنیداری ،بازخورد ،تکلیف زمانبندی

کلید واژه های ماشینی : قابلیت تشخیص خطا ،شنیداری ،الگوی شنیداری ،تشخیص خطا ،الگودهی ،تکلیف زمانبندی ،الگودهی در مورد زمانبندی ،خطای زمانبندی نسبی ،الگوی شنیداری موجب یادگیری ،زمانبندی نسبی ،یادداری ،مورد زمانبندی مطلق ،ارائه بازخورد به یادگیری ،خطای زمانبندی ،زمانبندی مطلق ،یادداری و انتقال ،مورد خطای زمانبندی نسبی ،مورد خطای زمانبندی مطلق ،خطای زمانبندی مطلق نشان ،فراوانی بازخورد ،تأثیر الگوی شنیداری ،خطای زمانبندی مطلق ،ارائه الگوی شنیداری ،مورد زمانبندی نسبی ،اثرات یادگیری الگوی شنیداری ،مورد زمانبندی ،خطای زمانبندی نسبی نشان ،مورد خطای زمانبندی ،شنیداری موجب یادگیری ،یادگیری تکلیف

هدف:بررسی تأثیر الگوی شنیداری با توجه به نقش فراوانی بازخورد بر یادگیری و تشخیص خطا. روش:در این آزمایش،72 آزمودنی(36 پسر و 36 دختر)براساس فراوانی الگوی شنیداری‌ (100%،50%،بدون الگو)و فراوانی بازخورد(100%،بدون بازخورد)به شش گروه مستقل‌ تقسیم شدند و تکلیف حرکتی فشار کلیدهای رایانه را در زمانبندی‌های مختلف تعیین‌شده‌ انجام دادند.آزمایش در دو روز جداگانه انجام گرفت و شامل مراحل اکتساب،یادداری و انتقال‌ بود.جهت بررسی دقت عملکرد برنامهء حرکتی،از خطای زمانبندی نسبی و جهت بررسی دقت‌ عملکرد پارامتر،از خطای ریشهء مجذور و جهت اندازه‌گیری قابلیت تشخیص خطا،از دقت تخمین خطا استفاده شد. یافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که در مورد زمانبندی نسبی،یادگیری گروه‌هایی با الگوی‌ شنیداری و بازخورد بهتر از بدون الگو و بدون بازخورد بوده است(05/0> P ).در مورد زمانبندی مطلق کاهش فراوانی الگوی شنیداری و ارائه بازخورد به یادگیری و قابلیت‌ تشخیص خطای بهتری منجر شده است(05/0> P ). نتیجه‌گیری:ارائه الگوی شنیداری موجب یادگیری و افزایش قابلیت تشخیص خطا در تکالیف زمانبندی‌شده می‌گردد و کاهش فراوانی الگودهی در مورد زمانبندی مطلق مانند بازخورد مطابق با فرضیهء راهنمایی عمل می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.