Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تمرینات هوازی بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز در دانشجویان ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 53 تا 64)

کلیدواژه ها : کراتین کیناز ،تمرینات هوازی ،استرس اکسایشی ،رادیکال‌های آزاد ،دانشجویان‌ ورزشکار ،پراکسیداسیون لیپید ،پروتئین کربونیل‌شده

کلید واژه های ماشینی : استرس اکسایشی زمان استراحت ،تمرینات هوازی بر استرس اکسایشی ،تمرینات هوازی ،اثر تمرینات هوازی بر استرس ،ورزش وامانده‌ساز ،ورزش وامانده‌ساز در دانشجویان ورزشکار ،تمرینات هوازی تغییر معنی‌داری ،CK ،ورزش وامانده ،MDA ،گروه تمرینات هوازی ،CP ،هماتوکریت ،ورزش وامانده‌ساز در دانشجویان وزرشکار ،هفته تمرینات هوازی بر استرس ،اکسیژن ،ورزش وامانده‌ساز با فشار ،ورزش وامانده‌ساز جلوگیری ،تمرینات هوازی در حالت استراحت ،توان هوازی ،ورزش وامانده‌ساز تولید رادیکال‌های ،شاخص‌های استرس اکسایشی ،سرمی ،ساز در دانشجویان ورزشکار ،درصد ضربان قلب بیشینه ،ورزش وامانده ساز ،دقیقه ،پروتئین کربونیل ،استرس اکسایشی در دانشجویان ورزشکار ،سرمی زمان استراحت

هدف:بررسی اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده‌ساز در دانشجویان ورزشکار. روش:20 دانشجوی تربیت بدنی به روش غیرتصادفی انتخاب و به دو گروه تمرینات هوازی و کنترل تقسیم شدند.مدت تمرینات دو ماه و تعداد جلسات،سه جلسه در هفته بود.در این‌ تمرینات آزمودنی‌ها با شدت 75 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه دویدند.مدت دویدن بعد از گرم کردن در جلسهء اول 20 دقیقه بود.بعد از آن در هر جلسه یک دقیقه به مدت دویدن‌ افزوده شد.نمونه‌های خونی قبل و بعد از تمرینات هوازی در حالت استراحت و پس از ورزش‌ وامانده‌ساز گرفته شد.ورزش وامانده‌ساز با فشار 50 وات شروع و بعد از آن هر 5 دقیقه،50 وات به فشار کار افزوده شد.شاخص‌های استرس اکسایشی یعنی مالون دی آلدئید (MDA) ، پروتئین کربونیل‌شده (CP) و کراتین کیناز (CK) اندازه‌گیری گردید. یافته‌ها:نتایج آزمون T مستقل نشان داد که تمرینات هوازی تغییر معنی‌داری در MAD ، CP ، CK زمان استراحت و پس از ورزش وامانده‌ساز ایجاد نکرد و از افزایش معنی‌دار CK پس از ورزش وامانده‌ساز جلوگیری نکرد. نتیجه‌گیری:در مجموع این نتیجه به دست آمد که تمرینات هوازی بر استرس اکسایشی‌ زمان استراحت و پس از ورزش وامانده‌ساز در دانشجویان وزرشکار تأثیری ندارد.

خلاصه ماشینی:

"در زمینهء آزمودنی‌های انسانی به‌خصوص ورزشکاران هم،اطلاعات بسیار محدودی وجود دارد و نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می‌شود،به‌خصوص در ارتباط با این‌ سؤال:آیا تمرینات هوازی بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده‌ساز ورزشکاران تأثیری دارد؟روش‌شناسی تحقیق نمونه‌گیری:موضوع پژوهش،هدف و روش اجرای آن به آگاهی دانشجویان رسید؛سپس از دانشجویان تربیت بدنی به صورت غیرتصادفی ثبت‌نام به عمل آمد. Costill روش‌های آماری برای مقایسهء متغیرهای وابسته به دو گروه در زمان استراحت و پس از ورزش وامانده‌ساز قبل و بعد از تمرینات هوازی از آزمون T مستقل استفاده گردید. میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته پس از ورزش وامانده‌ساز (به تصویر صفحه مراجعه شود) *تفاوت معنی‌دار در سطح 05/0،توان هوازی برحسب میلی لیتر برای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه بیان شده است. در هر صورت،ما افزایش MDA را بعد از ورزش وامانده‌ساز در این ورزشکاران‌ مشاهده نکردیم و به نظر می‌رسد تمرینات قبلی این آزمودنی‌ها برای سازگار شدن بر تولید رادیکال‌های آزاد و پراکسیداسیون لیپید کافی بوده است. در مجموع،یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تمرینات هوازی در ورزشکاران بر کوبونیله شدن پروتئین و پراکسیداسیون لیپید سرمی زمان استراحت و پس از ورزش‌ وامانده‌ساز تأثیری ندارد و از افزایش کراتین کیناز ناشی از ورزش وامانده‌ساز جلوگیری‌ نمی‌کند. Ohno,H,T Yahata,Y Sato,K Yamamura,and N Taniyuchi(1998)Physical Training and fasting Erythrocyte Activities of Free Radical Scavenging Enzyme Systems in Sedentary Men. European Journal of Applied Physiology:57:173-176. Meijer E P,J Senden,S A J Coolen,and K R Westerterp(2000)Effect of Training on Exercise-Induced Oxidative Stress in the Elderly as Measued by Free Radical Products of Antipyrine."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.