Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر سه برنامه منتخب سرد کردن بر میزان دفع لاکتات خون و کاهش ضربان قلب به دنبال یک فعالیت بیشینه درورزشکاران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 81 تا 90)

کلیدواژه ها :

اسید لاکتیک ،بازیافت فعال ،سرد کردن ،دوی نرم ،کشش ایستا

کلید واژه های ماشینی : لاکتات خون و کاهش ضربان، لاکتات خون، میزان دفع لاکتات خون، خون و کاهش ضربان قلب، دقیقه کشش ایستا، میانگین لاکتات خون در دقایق، فعالیت بیشینه در ورزشکاران، دفع سریع‌تر لاکتات خون، میانگین اسید لاکتیک خون، ضربان قلب در دقیقه

هدف:بررسی تأثیر سه برنامهء منتخب سرد کردن بر میزان دفع لاکتات خون و کاهش ضربان‌ قلب به دنبال یک فعالیت بیشینه در ورزشکاران. روش:33 نفر از بازیکنان لیگ برتر فوتبال با میانگین سنی 7/2+24 سال،وزن‌ 88/4+63/73 کیلوگرم و حد اکثر اکسیژن مصرفی 6/2+46/40 لیتر بر دقیقه انتخاب و بر اساس حد اکثر اکسیژن مصرفی به سه گروه مساوی 11 نفره تقسیم شدند.آزمودنی‌ها پس از انجام آزمون کیوبک،برنامهء سرد کردن 10 دقیقه‌ای خود را اجرا کردند.سپس به‌طور مشابه 15 دقیقه به استراحت پرداختند.برنامه منتخب سرد کردن 10 دقیقه‌ای عبارت بود از:گروه اول: 5 دقیقه دوی نرم و آهسته+5 دقیقه کشش ایستا؛گروه دوم:5 دقیقه کشش ایستا+5 دقیقه‌ دوی نرم و آهسته؛گروه سوم:5/2 دقیقه دوی نرم و آهسته+5/2 دقیقه کشش ایستا+5/2 دقیقه دوی نرم و آهسته+5/2 دقیقه کشش ایستا.لاکتات خون در فواصل زمانی،0،5،10 و 25 دقیقه پس از فعالیت و ضربان قلب در زمان‌های پیش از فعالیت،0،5،10 و 25 دقیقه از دورهء بازیافت اندازه‌گیری شد. یافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین لاکتات خون در دقایق 10،25 و ضربان قلب‌ در دقیقهء پنجم از دورهء بازیافت در هر سه گروه تفاوت معنی‌داری وجود دارد.همچنین زمان‌ کافی برای سرد کردن بدن باید بیشتر از 5 دقیقه باشد. نتیجه‌گیری:به‌طور کلی نتایج نشان داد که سرد کردن نوع اول در دفع سریع‌تر لاکتات خون و کاهش ضربان قلب مؤثرتر است.

خلاصه ماشینی:

"بر این اساس،هدف از پژوهش حاضر،بررسی تأثیر سه برنامهء منتخب‌ سرد کردن بر میزان دفع لاکتات خون و کاهش ضربان قلب به دنبال یک فعالیت بیشینه در ورزشکاران بود و جواب به این پرسش که آیا بین این سه نوع برنامه بر میزان دفع لاکتات‌ خون و کاهش ضربان قلب،تفاوتی وجود دارد یا خیر؟روش پژوهش جامعهء آماری این پژوهش تمام بازیکنان لیگ برتر فوتبال را شامل می‌شد که 63 نفر از آنان از تیم‌های استقلال اهواز،پاس تهران،صنعت نفت آبادان و پیروزی تهران،که حد اقل یک‌ فصل بازی کرده بودند،به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. 6)به‌طور کلی نتایج نشان داد سرد کردن نوع اول در دفع لاکتات خون و کاهش ضربان قلب‌ به دنبال یک فعالیت بیشینه مؤثرتر است. مقایسهء میانگین لاکتات خون بلافاصله پس از فعالیت بیشینه در گروه‌های سه‌گانه به نظر می‌رسد علت وجود نداشتن تفاوت معنی‌دار بین میانگین اسید لاکتیک خون‌ آزمودنی‌ها در دقیقهء پنجم از دورهء بازیافت به رغم انجام سه برنامهء متفاوت سرد کردن،کافی‌ نبودن مدت لازم برای سرد کردن در دورهء بازیافت است. مقایسهء لاکتات خون در دقیقهء بیست و پنجم از دورهء بازیافت در گروه‌های سه‌گانه نتایج نمودار 5 نشان داد که تفاوت بین میانگین تعداد ضربان قلب در دقیقهء پنجم‌ آزمودنی‌ها معنی‌دار بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سرد کردن نوع اول در دفع لاکتات خون و کاهش ضربان قلب به دنبال یک‌ فعالیت بیشینه مؤثرتر است. مقایسهء میانگین ضربان قلب در دقیقهء پنجم از دورهء بازیافت در گروه‌های سه‌گانه نتایج و یافته‌های کلی پژوهش با توجه به اینکه در فعالیت‌های شدید و کوتاه‌مدت،لاکتات بیشتری در خون تجمع می‌یابد، ورزشکاران باید بلافاصله پس از فعالیت،بدن خود را سرد نمایند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.