Skip to main content
فهرست مقالات

اثر یک برنامه حرکتی بر لوردوز کمری

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1384 - شماره 8 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 91 تا 104)

کلیدواژه ها : وضعیت بدنی ،لوردوز کمری ،حرکات اصلاحی ،تمرینات کششی ،تمرینات‌ قدرتی ،دانش‌آموزان

کلید واژه های ماشینی : اندازه‌گیری زاویهء لوردوز ،لگن ،عضلات بازکنندهء ران ،زاویهء لوردوز ،تمرینات کششی ،قدرت عضلات ،زاویهء لوردوز کمری ،بازکنندهء ران ،زاویهء لوردوز آزمودنی‌های گروه ،کاهش زاویهء لوردوز ،انعطاف‌پذیری عضلات خم‌کنندهء ،قوس کمری ،خم‌کنندهء ران ،کاهش لوردوز کمری ،انحنای کمری در وضعیت‌های ،بازکنندهء ،برنامهء تمرینی تفاوت معنی‌داری ،لوردوز کمری ،کمر ،لوردوز ،کمری ،عضلات خم‌کنندهء ران ،برنامهء تمرینی ،عضلات شکم ،قوس کمر ،زاویهء لوردوز با استفاده ،زاویهء لوردوز آزمودنی‌های گروه آزمایش ،کاهش زاویهء لوردوز آزمودنی‌های گروه ،بازکنندهء ران با استفاده ،قدرت عضلات شکم

هدف:بررسی اثر یک برنامهء اصلاحی بر تغییر زاویهء لمبوساکرال دانش‌آموزان پسر 14-11 روش:ابتدا یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و تمام دانش‌آموزان آن مدرسه با شیوهء غربالی و آزمون نیویورک ارزیابی شدند.سپس از میان آنان 30 نفر با عارضهء افزایش قوس به‌ عنوان نمونه با میانگین سنی 06/1+96/12 سال انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه‌ آزمایش و کنترل تقسیم شدند.اندازه‌گیری زاویهء لوردوز با استفاده از خطکش منعطف در وضعیت ایستاده انجام شد.از آزمون توماس و انعطاف‌سنج لیتون برای اندازه‌گیری شد.قدرت‌ حرکتی ران استفاده شد.فلکشن کمر با استفاده از آزمون اسکوبر اندازه‌گیری شد.قدرت‌ عضلات شکم و بازکنندهء ران با استفاده از نیروسنج دستی نیکلاس تعیین شد.برنامهء تمرینی‌ به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه اجرا شد.در پایان برنامهء تمرینی پس آزمون به عمل آمد. یافته‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس و t استیودنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها:پس از برنامهء تمرینی،تفاوت معنی‌داری در کاهش زاویهء لوردوز آزمودنی‌های گروه‌ آزمایش به وجود آمد (P>0/01) .در انعطاف‌پذیری عضلات خم‌کنندهء ران و میزان قدرت‌ عضلات شکمی و بازکنندهء ران پس از برنامهء تمرینی تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (P>0/01) . نتیجه‌گیری:اجرای تمرینات ورزشی و حرکات اصلاحی سبب کاهش لوردوز کمری می‌شود و معلمان و مربیان ورزش می‌توانند نقش عمده‌ای در بهبود ناهنجاری‌های وضعیتی‌ دانش‌آموزان داشته باشند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.