Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تمرینات هوازی بر جهش ژنوم میتوکندریایی (mtDNA) لکوسیت های خون انسان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز 1384 - شماره 8 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 105 تا 118)

کلیدواژه ها : ژنوم میتوکندریایی ،استرس اکسایشی ،حذف معمولی (5 kg) ،تمرین‌ هوازی

کلید واژه های ماشینی : تمرینات هوازی ،ژنوم میتوکندریایی ،mtDNA ،لکوسیت‌های خون افراد مورد مطالعه ،جهش ژنوم میتوکندریایی ،هوازی ،میتوکندریایی ،لکوسیت‌های خون انسان ،لکوسیت‌های خون ،استرس اکسایشی ،هفته تمرینات هوازی ،خون انسان ،لکوسیت‌های خون افراد ،جهش mtDNA ،اکسایشی ،حذف معمولی ،فعالیت‌های بدنی ،بروز جهش mtDNA ،شدت تمرین ،فعالیت‌های بدنی هوازی ،آزمودنی‌های ،هفته تمرینات ،درصد چربی ،حذف mtDNA ،هشت ،آسیب‌های mtDNA ،بروز حذف ،گروه تمرین ،میتوکندریایی افراد ،بدنی

هدف:تعیین تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر حذف پنج کیلو بازی (5 kb) ژنوم‌ میتوکندریایی (mtDNA) لکوسیت‌های خون انسان. روش:20 نفر از دانشجویان غیرورزشکار سالم داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودن‌ها به‌طور تصادفی در دو گروه تمرین(سن 5/1+7/20 سال،وزن 10+7/67 کیلوگرم،و درصد چربی 35/7+5/17)،و کنترل(سن 3/1+21 سال،وزن 5/18+5/78 کیلوگرم،و درصد چربی 4/6+2/18)قرار گرفتند.برای اطمینان کامل از عدم وجود جهش‌های mtDNA به‌ صورت حذف معمولی 5 kg در حالت استراحت،قبل از شروع دورهء تمرینات وازی تمام‌ آزمودنی‌ها مورد بررسی قرار گرفتند تا در صورت وجود چنین جهشی،از تحقیق خارج شوند. از آزمودنی‌ها نمونه‌های خونی در دو مرحله،قبل از شروع و یک روز بعد از آخرین جلسهء تمرین هوازی،در وضعیت نشسته گرفته شد.پس از استخراج DNA میتوکندری‌ لکوسیت‌های خون،حذف 5 kg ژنوم میتوکندری‌ها با تکنیک مولکولی Multiplex PCR بررسی شد.شدت تمرینات هوازی برای هر آزمودنی براساس 50 الی 75 درصد HRR (روش‌ کاروونن)تعیین شد. یافته‌ها:نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرکت در برنامهء هشت هفته‌ای تمرینات هوازی‌ هیچ تغییری در mtDNA لکوسیت‌های خون افراد مورد مطالعه ایجاد نکرد (P<0/05) . نتیجه‌گیری:تمرینات هوازی تأثیری در بروز حذف 5 kg ژنوم میتوکندریایی افراد غیرورزشکار ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.