Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی ترکیب بندی و آمادگی قلبی - تنفسی دانشجویان و تهیه نورم های ملی مربوط

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 15 تا 28)

کلیدواژه ها : ترکیب بدنی ،نورم ملی ،آمادگی قلبی-تنفسی ،دانشجویان ایرانی

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان ،بدن ،دختر ،پژوهش میانگین شاخص تودهء بدنی ،شاخص تودهء بدن ،ضخامت چین پوستی ،درصد چربی بدن ،نورم ،ترکیب بدنی و آمادگی قلبی ،ترکیب بدنی ،شاخص تودهء بدن دانشجویان پسر ،ارزیابی ،درصد چربی بدن و حد ،حد اکثر اکسیژن ،پژوهش ،آمادگی قلبی ،ارزیابی ترکیب‌بندی و آمادگی قلبی ،WHR ،ضخامت چین پوستی پشت بازو ،پژوهش‌ها درصد چربی دانشجویان دختر ،اکسیژن مصرفی دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه ،شاخص تودهء بدن دانشجویان دختر ،اکسیژن مصرفی دانشجویان پسر تربیت‌بدنی ،چربی بدن دانشجویان پسر دانشگاه ،درصد چربی دانشجویان دختر دانشگاه ،دانشجویان پسر ،اکسیژن مصرفی ،چربی دانشجویان دختر دانشگاه تهران ،دانشجویان دختر ،نورم ملی درصد چربی بدن

هدف:هدف از پژوهش حاضر،ارزیابی برخی از مهم‌ترین عوامل ترکیب بدنی و آمادگی قلبی- تنفسی دانشجویان سراسر کشور و تدوین نورم ملی بود. روش:بدین منظور 2240 نفر از دانشجویان دختر و پسر 19 تا 25 ساله از 6 دانشگاه بزرگ‌ کشور به صورت تصادفی در نمونهء پژوهش قرار گرفتند و متغیرهایی از جمله شاخص تودهء بدن، WHR ،ضخامت چین پوستی در ناحیهء پشت بازو،درصد چربی بدن و حد اکثر اکسیژن مصرفی‌ اندازه‌گیری و بررسی شدند.همچنین برای ارزیابی متغیرها از نورم‌های موجود خارجی و برای‌ تدوین نورم ملی از نقاط درصدی بهره گرفته شد. یافته‌ها:یافته‌های پژوهش میانگین شاخص تودهء بدنی را 15/3(به تصویر صفحه مراجعه شود)4/22 و 98/2-21/22 کیلوگرم بر متر مربع؛ WHR را 05/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)83/0 و 05/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)75/0؛ضخامت چین پوستی در ناحیهء پشت بازو را 83/6(به تصویر صفحه مراجعه شود)49/14 و 21/9(به تصویر صفحه مراجعه شود)92/19 میلیمتر؛چربی بدن را 47/6(به تصویر صفحه مراجعه شود)22/15 و 40/6(به تصویر صفحه مراجعه شود)13/18 درصد و حد اکثر اکسیژن مصرفی را 30/8(به تصویر صفحه مراجعه شود)47/48 و 93/2(به تصویر صفحه مراجعه شود)95/34 میلی‌متر بر کیلوگرم در دقیقه،به ترتیب در پسران و دختران نشان داد. نتیجه‌گیری:نتیجهء ارزیابی متغیرها ثابت کرد که بیشتر دانشجویان پسر و دختر ایرانی از نظر متغیرهای ترکیب بدنی وضعیت نسبتا مطلوبی دارند که البته پسران در وضعیت بهتری قرار دارند.همچنین بیشتر پسران برخلاف دختران از نظر وضعیت آمادگی قلبی-تنفسی شرایط نسبتا خوبی دارند.بنابراین به نظر می‌رسد میزان فقر حرکتی در دختران بیشتر از پسران است و باید برای کاهش آن چاره‌اندیشی شود.

خلاصه ماشینی:

"روش:بدین منظور 2240 نفر از دانشجویان دختر و پسر 19 تا 25 ساله از 6 دانشگاه بزرگ‌ کشور به صورت تصادفی در نمونهء پژوهش قرار گرفتند و متغیرهایی از جمله شاخص تودهء بدن، WHR ،ضخامت چین پوستی در ناحیهء پشت بازو،درصد چربی بدن و حد اکثر اکسیژن مصرفی‌ اندازه‌گیری و بررسی شدند. اطلاعات آماری در مورد وضعیت توزیع متغیرها در دانشجویان پسر و دختر 19 الی 25 ساله (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 2،3،4،5،و 6 نورم ملی دانشجویان پسر و دختر به ترتیب برای شاخص تودهء بدن، WHR ،ضخامت چین پوستی پشت بازو،درصد چربی بدن و حد اکثر اکسیژن مصرفی ارائه‌ شده است. نورم ملی حد اکثر اکسیژن مصرفی(میلی‌لیتر/لیلوگرم/دقیقه)در دانشجویان 25-19 سال (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری‌ شاخص تودهء بدن یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که میانگین شاخص تودهء بدن در دانشجویان 25-19 سالهء پسر و دختر به ترتیب 41/22 و 21/22 کیلوگرم بر متر مربع می‌باشد. نتیجه‌گیری یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که بیشتر دانشجویان پسر و دختر 19 تا 25 سالهء ایرانی از نظر متغیرهای ترکیب بدنی BMI) و WHR و ضخامت چربی زیر پوستی و درصد چربی بدن) در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند. . 131-137 different measures of body fat distribution International Journal of obesity,17, Jakicic. . estimates in young adult,Med,Sci,sport."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.