Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه خودپایی و هیجان خواهی در ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 9 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 137 تا 150)

کلیدواژه ها : خودپایی ،هیجان‌خواهی ،ورزشکار ،حرفه‌ای ،غیرحرفه‌ای

کلید واژه های ماشینی : خودپایی ،ورزشکاران حرفه‌ای ،ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای ،خودپایی با هیجان‌خواهی ورزشکاران ،هیجان‌خواهی ،خودپایی در ورزشکاران حرفه‌ای ،غیرورزشکار ،هیجان‌خواهی با سابقهء ورزشکاران ،خودپایی تفاوت معنی‌داری وجود ،افراد غیرورزشکار ،غیرحرفه‌ای ،افراد غیرورزشکار در متغیر ،هیجان‌خواهی در ورزشکاران حرفه‌ای ،حرفه‌ای ،هیجان‌خواهی ورزشکاران حرفه‌ای ،متغیر خودپایی تفاوت ،هیجان‌خواهی با سابقهء ،هیجان‌خواهی با سابقهء ورزشی ،سابقهء ورزشی ورزشکاران حرفه‌ای ،مورد همبستگی متغیر هیجان‌خواهی ،متغیر خودپایی ،خودپایی و هیجان‌خواهی ،سابقهء ورزشکاران حرفه‌ای ،خودپایی با سابقهء ،افراد غیرورزشکار همبستگی ،مؤلفهء شدت هیجان‌خواهی ،نمرات ورزشکاران حرفه‌ای ،ورزشکاران حرفه‌ای بالاتر ،هیجان‌خواهی ورزشکاران ،تفاوت معنی‌داری وجود

هدف:هدف اصلی این پژوهش مقایسهء خودپایی‌1و هیجان‌خوانی‌2در ورزشکاران‌ حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار است.نمونهء آماری پژوهش،150 نفر از ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار ساکن استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در سال 1383 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌ شده بودند. روش:روش پژوهش از نوع علی-مقایسه‌ای است،به طوری که ورزشکار حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای و غیرورزشکار بودن به عنوان متغیر مستقل و خودپایی و هیجان‌خواهی به عنوان‌ متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامهء خودپایی‌ اشناید و پرسشنامهء هیجان‌خواهی آرنت استفاده شده است. نتیجه‌گیری:نتایج پژوهش نشان داد که بین ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار در متغیر خودپایی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (P>0/05) .خودپایی در ورزشکاران حرفه‌ای بالاتر است و ورزشکاران غیرحرفه‌ای نیز در مقایسه با افراد غیرورزشکار از خودپایی بالایی برخوردار بودند.بین ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار در متغیر هیجان خواهی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (P>0/05) .سطح‌ هیجان خواهی در افراد غیرورزشکار نسبت به ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بالاتر می‌باشد.بین خودپایی با هیجان‌خواهی ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار همبستگی منفی و معنی‌دار مشاهده شد (P>0/05) .بین هیجان‌خواهی با سابقهء ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای همبستگی منفی و معنی‌دار به دست آمد (P>0/05) ،بین‌ خودپایی با سابقهء ورشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای همبستگی مثبت و معنی‌دار مشاهده شد (P>0/05) .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.