Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه سرسختی روان شناختی، سبک های تفکر، مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار (گروهی - انفرادی) و غیر ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 59 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : ورزشکار، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ورزشکار، سرسختی روان‌شناختی، دانش‌آموزان ورزشکار، دانش‌آموزان ورزش‌های، سبک‌های تفکر، مقایسه سرسختی روان‌شناختی، غیرورزشکار، انفرادی، دانش‌آموزان ورزشکار انفرادی

خلاصه ماشینی:

"نتایج پژوهش نشان داد که بین سه گروه از دانش‌آموزان ورزشکار(گروهی-انفرادی)و غیرورزشکار از لحاظ متغیرهای سرسختی‌ روان‌شناختی،سبک‌های تفکر،مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی تفاوت وجود دارد. هدف از این پژوهش مقایسهء دانش‌آموزان ورزشکار(گروهی-انفرادی)و غیرورزشکار از نظر متغیرهایی همچون سرسختی روان‌شناختی،سبک‌های تفکر، مهارت‌های اجتماعی و رفع تناقض یافته‌های پژوهش‌های پیشین در خصوص تأثیر ورزش‌ بر پیشرفت تحصیلی است. نتایج جدول 1 نشان می‌دهد که بین سه گروه از دانش‌آموزان ورزشکار(گروهی- انفرادی)و غیرورزشکار از نظر سبک‌های تفکر درونی،بیرونی و قانونی تفاوت معنی‌داری‌ وجود دارد(05/0- P ). خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس تک عاملی با توجه به سرسختی در سه گروه آزمودنی‌ (دانش‌آموزان ورزشکار گروهی و انفرادی و غیرورزشکار) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 4 نشان می‌دهد که بین دانش‌آموزان ورزشکار گروهی و انفرادی از نظر میزان سرسختی روان‌شناختی تفاوت معناداری(01/0>- p )وجود دارد. نتایج جدول 5 نشان می‌دهد که بین دانش‌آموزان ورزشکار(گروهی-انفرادی)و دانش‌آموزان غیرورزشکار از نظر میزان مهارت‌های اجتماعی تفاوت معنی‌داری‌ (05/0>- p )وجود دارد. خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس تک عاملی مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در سه گروه از افراد ورزشکار گروهی-انفرادی و غیرورزشکار (به تصویر صفحه مراجعه شود) *اختلاف میانگین‌ها در سطح 05/0 معنی‌دار است. بحث و نتیجه‌گیری نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین سه گروه از دانش‌آموزان ورزشکار(گروهی-انفرادی)و غیرورزشکار از نظر سبک‌های تفکر دورنی،بیرونی و قانونی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0>- p )،بدین معنی که دانش‌آموزان ورزشکار گروهی از سبک تفکر بیرونی بیشتر و قانونی کمتری برخوردارند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که بین دانش‌آموزان ورزشکار(گروهی-انفرادی)و دانش‌آموزان غیرورزشکار از نظر میزان مهارت‌های اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.