Skip to main content
فهرست مقالات

همه چیز درباره روابط عمومی

نویسنده:

مترجم:

(14 صفحه - از 6 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، روابط‌عمومی، مدیر، سازمان، مخاطبان، پیام، نگرش‌ها، ارتباط، اخبار، خوب، برنامه، اخبار بد، تبلیغاتی، جهان، کار، مردم، شنیداری، شکل، احساس، ممکن، مدیر روابط‌عمومی، اخبار خوب، برنامه روابط‌عمومی سازمان، اهمیت، تغییر، مدیران نسبت بهمسئولیت‌های ارتباطی، مقدار اطلاعاتی، موضوع، تغییر نگرش، نسبت

خلاصه ماشینی: "10-آیا می‌دانند نگرش‌ها تنها عامل مهمدر اکثر تصمیم‌گیری‌ها تلقی می‌شود؟ 11-آیا همیشه در جهت جلوگیری از هرخلأ اطلاعاتی که راه را برای ایجاد وپراکنده شدن شایعه،سخن‌چینی وپیشگویی بازمی‌کند اقدام می‌کنیم؟ 12-آیا تمام تلاش تبلیغاتی ما بر تأکیدبر مثبت‌ها و از بین بردن منفی‌ها متمرکزاست؟ 13-آیا همیشه به طور دقیق نسبت بهپیامدهای مبارزه در یک برخورد و نزاعاطلاعاتی،خواه مثلا با رقبا خواه بااتحادیه‌ها،قضاوت و ارزیابی می‌کنیم؟ 14-آیا به طور مؤثر گزینه‌های روابطعمومی برای برخورد و رویارویی راارزیابی می‌کنیم؟ 15-آیا هرگز چنان چالشی را بر عهدهنمی‌گیریم مگر از توان خود در پیروزیمطمئن باشیم؟ 16-آیا سیاست ما برقراری ارتباط بهطور منظم و سازگار است و نه فقط وقتیوضع و شرایط نیاز به آن را ضروریمی‌سازند؟ 17-آیا هر فعالیت روابط عمومی را کهعهده‌دار می‌شویم مجاری بازخورددارد تا بتوانیم نگرش‌ها و اثرگذاری‌هایارتباطی را زیر نظر داشته باشیم؟ 18-آیا پیام‌های ما ربطی به آنچه مردممی‌خواهند بدانند دارد؟ 19-آیا همیشه به‌گونه‌ای رفتار کرده‌ایمکه خوشنامی به وجود آورده باشیم تا بهما اطمینان شود؟ 20-بنابراین آیا اطمینان داریم کهگیرنده پیام یا پیامی که می‌فرستیم وفقو سازگاری دارد؟ 21-آیا ارتباط ما از احساس و عاطفهبرخوردار است زیرا به سازمان خودعمیقا توجه کرده و اهمیت می‌دهیم؟ 22-آیا همیشه به خاطر داریم کهمخاطبان مردم هستند و نه اعداد وآیا هرکس از رئیس تا رده‌هایپایین ما درک می‌کند که دربارهاین امر که:سازمان باید روابطعمومی داشته باشد یا نه؛هیچچاره و انتخاب دیگری وجودندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.