Skip to main content
فهرست مقالات

نوع شناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای روابط عمومی

مترجم:

(7 صفحه - از 20 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : روابط‌عمومی ،پایان‌نامه‌های ،پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکترای روابط‌عمومی ،اطلاعات ،پژوهش‌ها ،حوزه روابط‌عمومی ،افراد شاغل در حوزۀ روابط‌عمومی ،دانشجویان ،دانش ،روابط‌عمومی تأکید ،سازمان ،پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکترایروابط عمومی ،حرفه‌ای ،نظری ،حوزۀ روابط‌عمومی تأکید ،نهاد ،برنامه روابط‌عمومی ،برنامه خاص روابط‌عمومی ،فرآیند ،روابط ،نوعپژوهش‌ها ،روابط‌عمومی به‌طور کلیپایان‌نامه‌های روابط‌عمومی ،برروش‌های روابط‌عمومی تأکید ،فرآیند روابط‌عمومی ،پژوهش‌های روابط‌عمومی ،برنامه‌های مرتبط با روابط عمومیتأکید ،اجتماعی ،زمینۀ روابط‌عمومی ،روابط عمومی‌های ،تأکید

خلاصه ماشینی:

"به هر حال با توجه به اینکه رشتۀروابط عمومی در دوران طفولیت خود بهسر می‌برد(حداقل در بعضی از کشورهاو در مقایسه با دیگر رشته‌ها)ما را به اینواقعیت نه چندان خوشایند رهنمونمی‌سازد که آیا ما در حوزۀ روابطعمومی برنامه‌ای معقول و نظام‌مندبرای پژوهش‌های دانشجویی وغیر دانشجویی طراحی و ارائه کرده‌ایم؟ L1و یا اصول بدنه و ساختاری نظام‌مندبرای پژوهش‌های روابط عمومی تهیه وارائه کرده‌ایم؟ هدف این مقاله بررسی و ارائهبرنامه‌هایی نظام‌مند برای پایاننامه‌های کارشناسی ارشد و دکترایروابط عمومی است و سعی دارد تا ازطریق نوع‌شناسی کارهای انجام شده،بهاین مهم دست یابد. مثال‌های بارز ایننوع پایان‌نامه‌ها عبارتند از:وظایف وعملکردهای روابط عمومی در خطوطهواپیمایی،دانشگاهها،صنعتمنسوجات،دولت‌های محلی،صنعتجهانگردی و موارد مشابه؛هدف این نوعمطالعات پاسخ‌گویی به سؤال کلی زیراست:نقش روابط عمومی در دستیابییک سازمان به اهداف اقتصادی واجتماعی چیست و چگونه می‌تواند به اینروند کمک نماید؟برای پاسخگویی به اینسؤال لازم است تا از یک رهیافتاجتماعی برای مطالعات روابط عمومیاستفاده کرد(البته با مدنظر قرار دادنیک رهیافت سازمانی معقول). با توجه به اینکه این نوعپژوهش‌ها به طور گسترده‌ای ماهیتنظری دارند ممکن است موضوع‌هاییمثل موارد زیر را شامل شوند: -مقایسه راهبردهای مختلف در زمینهطراحی روابط عمومی، -مفاهیم عمومی و دیگر عوامل دخیل درروابط عمومی، -ارزیابی وضعیت موجود روابطعمومی، -نظریه‌های جدید بودجه‌بندی در روابطعمومی، این نوع پژوهش‌ها معمولا نیازمندبررسی‌های وسیع در زمینه نظریه‌هایروابط عمومی و ارتباطات است. علاوه بر این،آزمون بعضی از یافته‌های حاصل ازپژوهش‌های نوع 10 نیز ضروری به نظرمی‌رسد و برای مثال برای حوزه روابطعمومی بسیار اهمیت دارد که مشخصشود که نقش روابط عمومی به عنوان یکحرفه در جامعه چیست و از چه جایگاهیبرخوردار است؛بدین معنا که حوزهروابط عمومی به شدت نیازمند این استکه متوجه شود آیا این حرفه همانندحرفه پزشکی و وکالت از جایگاه قابلقبولی برخوردار است و یا اینکه اصلاجامعه آن را به عنوان یک حرفه پذیرفتهاست یا نه."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.