Skip to main content
فهرست مقالات

رویکردهای جدید در روابط عمومی آرمانی

نویسنده:

(2 صفحه - از 30 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : روابط‌عمومی ،آرمانی ،به‌صفحه تصویرمراجعه ،تفاهم ،مخاطب ،الگوی ارتباط روابط‌عمومی ،سویۀ همسنگ ،در روابط‌عمومی ،ویژگی‌های روابط‌عمومی سنتی ،نظریۀ ،الگوی ارتباطی در روابط‌عمومی ،روابط عمومیآرمانی ،روابط‌عمومی آرمانیهوشمند سفیدی ،الگویارتباطی ،جدول شمارۀ ،کنش ارتباطی ،الگوی روابط‌عمومی ،الگوی ارتباطی ،تفاهم در الگوی ارتباطی ،هانت ،رسیدن به تفاهم ،روابط عمومی‌های کشور ،روابط عمومی‌های ،روابط‌عمومی در سایر کشورها ،کرونیک و هانت ،عمل تفاهمی ،تفاهم از طریق گفتگو ،ایران ،ایده‌آل‌ترین الگویارتباطی ،تعریف

خلاصه ماشینی:

"طبق نظریۀ اینانممکن است چهار الگوی ارتباطی بهنام‌های تبلیغ،اطلاع عمومی،دو سویۀهاهمسنگ و دو سویۀ همسنگ بکارگرفته شوند. نکتۀ مهمی که در جدول شمارۀ یکنیز قابل مشاهده است،تکامل الگوهایارتباطی در روابط عمومی است و الگویارتباطی تبلیغ که در آن نقش مخاطبنادیده انگاشته می‌شود،به الگوی ارتباطدو سویۀ همسنگ که در آن مخاطب،آگاه،فعال و هوشمند و حتی مؤثر دربرنامه‌ریزی‌های ارتباط است،تعالییافته است. همچنین ایده‌آل‌ترین الگویارتباطی در نظریۀ«گرونیک و هانت»الگوی ارتباطی دو سویۀ همسنگ است کهمهمترین ویژگی‌های آن تفاهم،اثراتهمسنگ منبع منبع و مخاطب در فراگردارتباط و انجام تحقیق به منظور ارزیابیدرک و فهم مخاطب برای دخیل کردن دربرنامه‌ریزی‌ها هستند. درکنش ارتباطی یا عمل تفاهمی،رفتارها وروابط افراد از طریق کنش‌های«تفاهم‌آمیز»هماهنگ می‌شود و در مرکز (به (به‌صفحه تصویرمراجعه شود)جدول شمارۀ یک-ویژگی‌های چهار الگوی ارتباطی در روابط عمومی(1) (کرونیک و هانت-1984) (به (به‌صفحه تصویرمراجعه شود)جدول شمارۀ 2-ویژگی‌هایروابط عمومی سنتی و آرمانی عمل تفاهمی،گفتگو قرار دارد وطرف‌های ارتباط حق دارند آزادانه افکارخود را مطرح سازند و با رسیدن به همفهمی،به تفاهم برسند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.