Skip to main content
فهرست مقالات

سیاره ای شدن جهان و ارتباطات

سخنران:

(9 صفحه - از 42 تا 50)

کلید واژه های ماشینی : ارتباطات، سیاره‌ای شدن جهان و ارتباطات، اطلاعات، جهان، سیستم، کامپیوتر، روابط‌عمومی، پدیدۀ سیاره‌ای شدن جهان، تکنولوژی ارتباطات، قرن بیست‌و‌یکم

خلاصه ماشینی:

"باید ایدۀ سیاره‌ای شدنبوسیلۀ معلمین بخصوص روابطعمومی که کار آنها ساختن تصویر وتفکر و آماده کردن زمینه‌هاست توسعهپیدا کند و جزء دروس دانشگاهی شودکه در آستانه قرن بیست و یکم ایرانمی‌خواهد چه ایرانی شود؟آرمانهای یکایرانی چه خواهد بود؟آرمانهای جهاناسلام در قرن بیست و یکم چه خواهدبود؟وحدت اسلامی در جهان قرن بیستو یکم به چه شکلی خواهد بود؟و مسائلیاز این قبیل مهمترین مسأله ارتباطاتاست این حالتی که ما در قرن بیستمداریم که سیستم کاری ساعت نه شروعو پنج تمام می‌شود تغییر می‌کند وقتی(به (به‌صفحه تصویرمراجعه شود)شما به کامپیوتر و سیستم فیبر نوریمجهز شود لازم نیست به اداره برویدهر موقع جلسه یا کنفرانس دارید درخانه در برابر مانیتور تلوزیون و تلفنمی‌توانید تمام کارهایتان را انجام دهیددیگر نیاز به ایجاد آلودگی هوا و آلودگیصوتی،هیاهو و رفت و آمد نیست،الان60 درصد نیروی کار بخصوص درقسمت‌های تحقیقاتی در اروپا و آمریکادر خانه‌ها،ویلاها و کلبه‌های روستاهایاطراف کار می‌کنند و از طریق پستالکترونیکی liamcinortcle با یکدیگرمراوده و مکاتبه می‌کنند و خیلی سریع ازطریق پست الکترونیکی در آن واحدچندین بار می‌توانند در دور دنیا ودورترین نقاط کره زمین هر ارتباطی رابخواهند برقرار کنند،پس به‌طور کلیسیستم زندگی از این حالت سنتی بیرونخواهد آمد و نوشتن کتاب،مقاله،همه بهصورت الکترونیک و به صورت دیسکخواهد بود. آنها هستند که مرتب تحول ایجادمی‌کنند که دبنال آنها بروند گاهی آنهایک ترمز روی سرعت تکنولوژیامریکایی قرار می‌دهند از سال 1985 بهطور کلی سیستم اینتراست که یکسیستم مشارکتی noitaroproc بودبین 120 کشور دنیا بوجود آمد و گفتندهر کشوری خودش می‌تواند ماهوارهسفارش دهد و نیازی نیست که جزءسیستم ماهواره بین المللی اینترسات tasretni باشد و برای ارتباطاتش ازماهواره خودش استفاده کند و به اینصورت تکنولوژی منتقل می‌شود اینتکنولوژی ایجاد شغل و کار می‌کند وانواع واقسام رشته‌های ارتباطی در دنیاتوسعه پیدا می‌کند از همه مهمتر مسئلهکامپیوتر است ما اگر دسترسی به اینسیستم نداشته باشیم نمی‌توانیم ازکامپیوتر استفاده کنیم کامپیوتر و تلفن noitacinummoc-elet این دو مکملهمدیگر هستند تحولات زیادی در دنیابوجود آمده وظیفه اداره‌های پست وتلگراف دیگر نامه بردن و تلفن نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.