Skip to main content
فهرست مقالات

فضای مطلوب، جو منطق، صمیمی و رشد تفکر

سخنران:

(6 صفحه - از 4 تا 9)

خلاصه ماشینی:

"دشواری کار از اینجاست که مردم نیازها وتوقعاتی دارند که خیلی از این نیازها به‌جا هستند وکمبودهایی در زمینه‌های مادی،معنوی،معیشتی وجوددارد و به هر حال این توقع را مردم دارند که انقلاب ایننیازها و کمبودها را مرتفع کند و بعضی از این توقعاتشاید بیش از حد باشد به خصوص با توجه به این‌که اینمردم انقلاب را بوجود آوردند و شاید به دلیل عدم توجهبه همه جوانب زودتر از حدی که امکانات اجازه بدهدبخواهند به پاسخ سئوالات و برآورده شدن نیازهایشانبرسند و توقعات بی‌جابی ممکن است برای مردم پیداشود. از سوی دیگر آن کسی که بایداین توقعات را برآورده کند یعنی نظام و حکومت اسلامی و به خصوص بخش اجرایی نظام که بیش از همهدر معرض سئوال و توقع مردم قرار دارد امکانات کافیندارد. به خصوص این‌که بعد ازانقلاب در دیوان سالاری حکومت خودما تغییر وتحولی به وجود نیاوردیم و باید قبول کنیم که تشکیلاتاجرایی و اداری ما کند و تنبل است و متناسب با وضعیتاین انقلاب نیست،گرچه در این زمینه تحولاتی بهخصوص در سطرح بالای مدیریت ایجاد شده است،امانه کادر گرداننده امور،آموزش لازم را برایخدمتگزاری در موقعیت جدید دیده است و نه بخشی ازاین نظام تناسبی با آن چه که باید باشد دارد. من نمی‌دانم اگر روابطعمومی یک دستگاه نظرسنجی درستی نداشته باشدمی‌تواند ابتدایی‌ترین وظیفه و رسالت خود را انجامدهد یا نه؟متأسفانه در جامعه ما با همه تلاشی کهمی‌شود مسئولان هنوز آن‌طور که باید و شاید روابطعمومی را جدی نگرفته‌اند و ابتدایی‌ترین امکانات رابعضی از روابط‌عمومی‌ها ممکن است نداشته باشند. باید امکانات داد کهروابط‌عمومی بر تمام دستگاه‌ها اشراف داشته باشد و بهقلب مردم نفوذ کند که این به نفع مدیریت‌ها خواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.