Skip to main content
فهرست مقالات

روابط عمومی، چگونگی گذار از بخش دولتی به بخش خصوصی

سخنران:

(6 صفحه - از 24 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : روابط‌عمومی، مخاطب، حرفه‌ای، روزنامه، رسانه‌ای، دستگاههای روابط‌عمومی بخش دولتی، سویه، بخش خصوصی، نظام ارتباطی، بخش دولتی به بخش، گذار از بخش دولتی، اتفاق، نگاه، جنس، دانشگاه، جنس رسانه‌ای روابط‌عمومی، روابط‌عمومی در دستگاه دولتی، نظام ارتباطی به‌نام روابط‌عمومی، روزنامه ایران، نظام ارتباطی مخاطب، نظام پاسخگوئی در روابط‌عمومی، دستگاه دولتی، نظام ارتباطی در مخاطب شکل، بخش خصوصی نظام ارتباطی، نظام مخاطب، نظام تصمیم‌گیری با نظام مخاطب، کار، روابط‌عمومی دستگاه، نظام کارگزاری و نظام مخاطب، نظام پاسخگوئی

خلاصه ماشینی: "حال وارد بحث اصلیمی‌شویم و آن اینکه در دو سویه بودن آیا می‌شود از بخشخصوصی استفاده کرد؟و روابط‌عمومی را در بخشخصوصی دید؟آیا روابط‌عمومی را از بخش دولتی بهبخش خصوصی می‌توان برد یا نه؟آیا این اتفاق شدنی است یانه؟به عنوان یک پیشنهاد ممکن است غلط باشد یا شایددرست؟اما،من فقط طرح مسئله می‌کنم:در نظام ارتباطی دو سویه یک پای نظام ارتباطی درمخاطب شکل می‌گیرد،یعنی«روابط‌عمومی اطلاعرسان»و«روابط‌عمومی ناظر»نمی‌تواند به نظامارتباطی مخاطب بی‌توجه باشد،شما هر دستگاهی را نگاهکنید،اولین مسئله‌ای که می‌خواهد بداند این است کهمخاطبنش چه کسانی هستند و با آنها چه رابطه‌ای دارند؟آیا می‌تواند این رابطه را مطلوب کند؟خودش کجای اینمعادله است و نقطه اصلی و توجه هر روابط عمومی-درهر دستگاهی-در ارتباط با مخاطبان این است که خلاءآن دستگاه چیست؟پس باید نظام ارتباطی دو سویهوجود داشته باشد. شما برای اینکه این نظام ارتباطی دو سویه شود،بخشی ازآن را که متکی به بخش خصوصی است وارد پایگاهارتباطی خودتا کنید ولی با همین نگاه،به یک معنا بخشحرفه‌ای همین نظام ارتباطی را،از مخاطبان دستگاه باافکار سنجی می‌توان پرسید. حال باید دید چهاندازه از بخش خصوصی استفاده کرده‌ایم؟پایگاه ارتباطیما در مخاطبان شکل گرفته یا نه؟یک نظام ارتباطیدرون دستگاه ایجاد کرده‌ایم یا نه؟که به همراه آن چندمسأله باید اتفاق بیفتد و شکل بگیرد:1-اگر بخواهیم جایگاه اصولی برای روابط‌عمومی قائلشویم،مسأله اول این است که روابط‌عمومی در رأس وپائین هرم نیست. شما می‌توانید از طریق بخش خصوصی این را در قالبپیمان مدیریت عمل کنید که در تبلیغات جواب گرفته استمی تصور می‌کنم که نظام ارتباطی از یک طرف با مخاطبو از طرف دیگر با دستگاه می‌تواند ما را به آن نقطهمطلوب برساند و اینها همه پیشنهاد بود و می‌تواند موردبررسی و نقد جدی قرار بگیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.