Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ویژگی‌های روانسنجی و هنجاریابی مقیاس شکوفایی در دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 63 تا 74)

کلیدواژه ها :

هنجاریابی ،دانش‌آموزان دختر ،ویژگی‌های روانسنجی ،مقیاس شکوفایی

کلید واژه های ماشینی : مقیاس شکوفایی، بهزیستی روانی، مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف، هنجاریابی مقیاس شکوفایی در دانش‌آموزان، روایی، مقیاس شکوفایی داینر و همکاران، پایایی، عاملی مقیاس شکوفایی داینر، نتایج تحلیل عامل تاییدی گویه‌ها، روان‌سنجی و هنجاریابی مقیاس شکوفایی

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی مقیاس شکوفایی در نمونه‌ای متشکل از504 دانش‌آموز دختر پایه سوم دبیرستان‌های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1394-1393 با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شد. جهت بررسی ویژگی‌های روانسنجی از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی بازآزمایی روایی محتوایی، روایی همزمان (مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف) و روایی سازه استفاده شد. پس از تایید روایی محتوایی، نتایج نشان داد که پایایی مقیاس شکوفایی با استفاده از دو روش ضریب آلفای کرونباخ 84/0 و روش باز آزمایی 83/0 و روایی همزمان با مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 73/0 است. همچنین نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که این مقیاس دارای یک عامل با شاخص‌های برازش مطلوب است. بنابراین مقیاس شکوفایی از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است و می‌توان آن را برای سنجش شکوفایی بخصوص در مطالعات روانشناسی مثبت در همین محدوده سنی به کار برد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.