Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهشهای نو در حرفه

مترجم:

(3 صفحه - از 66 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : حسابرسان ،خطر ،آثار جهت‌گیری راهنمای تصمیم ،خطر کسب و کار صاحب‌کار ،جهت‌گیری راهنمای تصمیم بر شناسایی ،شناسایی ،پژوهشهای ،حساب‌رسی ،عوامل خطر ،راهنمای تصمیم بر شناسایی عوامل ،صاحب‌کار ،شناسایی عوامل خطر صاحبکاران ،جهت‌گیری ،عوامل خطر صاحب‌کار ،خطر کسب و کار حسابرس ،اطلاعات منفی ،موسسه‌های حساب‌رسی ،ارائه خدمات به صاحبکاران حساب‌رسی ،راهنماهای تصمیم ،اطلاعات منفی صاحب‌کار ،صاحبکاران ،کار صاحب‌کار و اطلاعات ،شناسایی عوامل خطر و برنامه‌ریزی ،کار ،رتبه‌های بالاتر از فشارهای حساب‌رسی ،جهت‌گیری منفی ،عملکرد کارکنان موسسه‌های حساب‌رسی ،عملکرد حسابرسان ،شناسایی خطر ،شناسایی خطر حساب‌رسی

خلاصه ماشینی:

"پژوهشهای نو در حرفه ترجمه:دکتر کیهان مهام آثار جهتگیری راهنمای تصمیم بر شناسایی عوامل خطر و برنامه‌ریزی آزمونهای حسابرسی Auditing Vol. 21,No. 2,Sep. 2002 خطر کلی کار حسابرسی،خطر ذاتتی/ کنترلی و همچنین خطر کسب و کار صاحبکار را دربرمی‌گیرد؛مراجعه شود به‌ هوستون و همکاران (Houston et al. در این راه،چند عنصر مختص به حوزه حسابرسی(از جمله‌ آموزش عمومی وظیفه محول شده و تبیین‌ مخاطرات خاص)با جهتگیری منفی در می‌آمیزد تا بدین ترتیب اهمیت عوامل‌ خطر صاحبکار و پیامدهای آنها بهتر شناسایی شود. دو پرسش مهمی که در این زمینه درخور توجه است به قرار زیر است: پرسش پژوهشی اول:آیا تجربه‌های‌ مکرر حسابرس(در حسابرسی یک‌ صاحبکار)با اختلافات حادث در عملکرد حسابرس در زمینه شناسایی خطر مرتبط است؟ پرسش پژوهشی دوم:تصمیمهای‌ گرفته شده در زمینه برنامه‌ریزی آزمونهای‌ محتواچگونه از سوی عوامل خطر شناسایی شده و سطح برآوردی خطر متاثر می‌گردد؟ یافته‌های آزمون فرضیه اول را تأیید می‌کند. پژوهشهای پیشین نشان داده است‌ که هرچند بعضی فشارها می‌تواند عملکرد حسابرس را ارتقا بخشد اما مخاطرات‌ مرتبط با رفتارهای غیرکارکردی که‌ سرچشمه آنها فشارهای وارد بر حسابرسان‌ است ممکن است پیامدهایی زیان‌بار برای‌ حسابرس و موسسه حسابرسی داشته‌ باشد؛مراجعه شود به دی‌زورت و لرد (1997). براساس مطالب پیش گفته، فرضیه‌ها به صورت زیر طراحی شده است: فرضیه اول:در مقایسه با حسابرسان دارای‌ رتبه‌های بالاتر،حسابرسان دارای رتبه‌های‌ پایین‌تر به هنگام برآورد خطر با احتمال‌ بالاتری از وجود فرصتهای کاری تازه متاثر می‌شوند. فرضیه دوم:در مقایسه با حسابرسان‌ دارای رتبه‌های بالاتر،حسابرسان دارای‌ رتبه‌های پایینتر در صورت وجود فرصتهای کاری تازه با احتمال بالاتر به‌ شناسایی بیشتر عوامل کم‌خطر می‌پردازند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.