Skip to main content
فهرست مقالات

استانداردهای اجرای عملیات حرفه ای حسابرسی داخلی

(7 صفحه - از 37 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : استانداردهای اجرای عملیات حرفه‌ای حساب‌رسی ،عملیات حرفه‌ای حساب‌رسی داخلی ،حساب‌رسی داخلی ،استانداردهای ،حسابرسان داخلی ،مدیر ،مدیر حساب‌رسی داخلی ،حرفه‌ای ،اطلاعات ،بهبود اثربخشی مدیریت خطر کنترل ،ارزیابی ،مشاوره‌ای ،حسابرس داخلی خدمات اطمینان‌دهی نسبت ،استانداردهای حساب‌رسی داخلی ،مدیریت ،کنترل ،خطر ،فعالیتهای حساب‌رسی داخلی ،سازمان ،استانداردهای عملکرد ماهیت فعالیتهای حساب‌رسی ،واحد حساب‌رسی داخلی ،مدیریت خطر ،اجرای عملیات حساب‌رسی داخلی ،مدیریت واحد حساب‌رسی داخلی ،عملکرد ماهیت فعالیتهای حساب‌رسی داخلی ،رسیدگیها ،برنامه ،خدمات ،ارزیابی و بهبود اثربخشی مدیریت ،خطر کنترل و فرایندهای راهبری

خلاصه ماشینی:

"-A1 1220-حسابرس داخلی باید مراقبتهای حرفه‌ای را با در نظر داشتن موارد زیر اعمال کند: حدود رسیدگی که برای دستیابی به هدفهای حسابرسی ضروری‌ است، پیچیدگی نسبی و اهمیت موضوعاتی که روشهای اطمینان‌دهی‌ نسبت به آنها به کار می رود، کفایت و اثربخشی مدیریت خطر،کنترل و فرایندهای راهبری‌ سازمان، احتمال اشتباهات با اهمیت،سوء جریانها یا رعایت دستورعملها، هزینه اطمیناندهی در رابطه با منافع القوه آن. -A2 2110-حسابرسی داخلی باید موقعیتهای خطر مرتبط با راهبری سازمان،عملیات و سیستمهای اطلاعات سازمان را از نظر موارد زیر ارزیابی کند: قابلیت اطمینان و صحت اطلاعات مالی و عملیاتی، اثربخشی و کارایی عملیات، حفاظت از داراییها، رعایت قوانین مقررات وقراردادها. -C1 2110-حسابرسان داخلی هنگام ارائه خدمات مشاوره‌ای باید خطر مرتبط با هدفهای ارائه چنین خدماتی را مورد توجه قرار دهند و نسبت به وجود خطرات با اهمیت دیگر هوشیار باشند. 2130-راهبری حسابرسی داخلی باید به فرایند راهبری سازمان از طریق ارزیابی و بهبود فرایند مزبور با تاکید بر موارد زیر کمک کند: 1-هدفها و ارزشها تهیه و تدوین شده و ابلاغ گردیده‌اند، 2-دستیابی به هدفها مورد توجه بوده و بررسی می‌شود 3-پاسخگویی وجود دارد 4-ارزشها رعایت می‌شود. ملاحظات برنامه‌ریزی حسابرسان داخلی در تدوین برنامه رسیدگیهای خود باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهند: هدهفای فعالیتی که باید بررسی شود و معیاری که عملکرد فعالیت‌ را کنترل می‌کند، خطرات با اهمیت مرتبط با فعالیت،هدفها،منابع و عملیات فعالیت‌ و معیارهایی که اثر تالقوه خطر با آن سنجیده می‌شود، کفایت و اثربخشی مدیریت خطر و سیستمهای کنترل مرتبط با فعالیت از طریق مقایسه با مدل یا چارچوب کنترلی مناسب، فرصتهای انجام بهبودهای با اهمیت در مدیریت خطر و سیستمهای کنترل مرتبط با فعالیت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.