Skip to main content
فهرست مقالات

حرکت: زیربنای تربیت بدنی و ورزش

نویسنده: ؛

تابستان 1378 - شماره 1 (16 صفحه - از 5 تا 20)

کلیدواژه ها : حرکت ،تعلیم وتربیت حرکتی ،مهارت های جابجایی ،مهارت های ناجابجایی ،مهارت های دستکاری

کلید واژه های ماشینی : تعلیم و تربیت حرکتی ،تعلیم و تربیت ،معلمان تربیت‌بدنی ،برنامه‌های تعلیم و تربیت حرکتی ،مفاهیم مربوط به حرکت ،لابان ،حرکت انسانی ،برنامه‌های تعلیم و تربیت ،مهارت‌های حرکتی ،زیربنای تربیت‌بدنی ،شاگرد ،دستگاه عضلانی ،نامبرده ،سنگ زیربنای تربیت‌بدنی ،مورد قبول معلمان ،حرکات انسانی ،برنامه‌های تربیت‌بدنی ،توسعه مهارت‌های ،علم حرکت انسانی ،حل مسئله ،رودلف لابان ،دستگاه‌های بدن ،کاوش فردی ،نام تربیت‌بدنی ،کارشناسان حرکتی ،تجارب حرکتی ،بیان احساسات ،مربیان تربیت‌بدنی ،تأثیر عوامل ،علم حرکت

حرکت بخش جداناپذیری از ابنای بشری ووسیله ای برای زندگی مؤثرتر وکاراتربه شمار می رود.حرکت سنگ زیربنای تربیت بدنی وورزش محسوب می گردد.حرکت انسانی ممکن است تحت تاثیر عوامل بیومکانیکی یا فیزیولوژیکی، روان شناختی واجتماعی قرار گیرد. درک مفاهیم مربوط به حرکت چون آگاهی بدنی ،آگاهی فضایی ،کیفیت های حرکتی وارتباطات برای معلمین تربیت بدنی ودانش آموزان آنها امری ضروری است. معلمین تربیت بدنی همچنین با توسعه مهارت های اساسی افراد ‹مهارت های جابجایی ودستکاری›سروکار دارند،زیرا این مفاهیم اساس شرکت درانواع فعالیت ها رادرطول زندگی تشکیل می دهند. حرکت درنزد فلاسفه خروج تدریجی شیئی ازقوه به فعل است. برخی از محققان وتحلیل گران چون دلسارت،دلکروز،لابان وبدحرکت رابه عنوان واسطه ای برای بیان روح ،روان،خود وبه عنوان راه هایی که بدن وذهن یا خود یا یکدیگرهمآهنگ می گردد ،فرض کرده اند.عده ای از کارشناسان،تربیت بدنی را هنروعلم حرکت انسانی تعریف کرده اند.تعلیم وتربیت حرکتی دستگاهی که براساس نظریه های لابانبیان شده است ،یکی از بخش های مهم تربیت بدنی محسوب می گردد. بسیاری ازمعلمین تربیت بدنی غرب ،تعلیم وتربیت حرکتی رابه عنوان نوشدارویی برای همه بیماری ها دانسته وعده ای از کارشناسان حرکتی در پس آنند تا نام تربیت بدنی رابه تعلیم وتربیت حرکتی یا حرکت انسانی تغییردهند.تعلیم وتربیت حرکتی دارای مفاهیم کلیدی است که مورد قبول معلمان تربیت بدنیمی باشد .این مفاهیم عبارتند از:کاوش فردی،شاگرد مداری ،حل مسئله، تسهیل کننده یادگیری مهارت ها ،احساس رضایت ازحرکت ،تحلیل حرکت،استفاده از وسایل وارزیابی واصلاح .بنیاد همه رفتارهای ذهنی وعضلانی درقدم اول رشد، کنترل وهم آهنگی عضلانی زیربنایی همراه با عضلات کمکی است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.