Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تمرینات ورزشی همراه با کمربند لاغری بر کاهش چربی موضعی، کلسترول، تری گلیسرید، و HDL و LDL خون، ترکیبات ادرار و مدفوع درزنان میانسال

نویسنده: ؛

پاییز 1378 - شماره 2 (14 صفحه - از 79 تا 92)

کلیدواژه ها : چربی موضعی ،کمربند لاغری ،تمرینات ورزشی ،چربی های خون

کلید واژه های ماشینی : کمربند لاغری ،تمرینات ورزشی ،کاهش چربی موضعی ،استفاده از کمربند لاغری ،لاغری بر کاهش چربی ،لاغری ،درصد چربی بدن ،چربی موضعی ،تمرینات ورزشی همرا‌ه ،درصد چربی ،کاهش چربی ،مدفوع ،کاهش درصد چربی بدن ،HDL ،کاهش درصد چربی موضعی ،چربی بدن ،میزان HDL خون تفاوت ،کاهش درصد چربی ،استفاده از کمربند ،کمربند لاغری و تمرینات ،مدفوع در زنان ،ادرار و مدفوع ،درصد چربی موضعی ،لاغری و تمرینات ورزشی ،همرا‌ه کمربند لاغری ،لاغری همرا‌ه با تمرینات ،ترکیبات ادرار و مدفوع ،خون تفاوت معنی‌داری ،کمربند لاغری همرا‌ه ،میزان کاهش درصد چربی

فقرحرکتی وچاقی یکی از پیامدهای زندگی ماشینی امروزه می باشد.برهمین اساس اغلب متخصصین توجه زیادی به روش های کاربردی وزود بازده برای کاهش درصد چربی بدن به ویژه چربی موضعی وحفظ تناسب اندام ،معطوف داشته اند.یکی از این روش ها، استفاده از کمربند لاغری به همراه تمرینات ورزشی است .دراین پژوهش ،تاثیر استفاده از کمربند لاغری به همراه یک برنامه ی ورزشی بر کاهش درصد چربی موضعی وعمومی،چربی های خون وهمچنین ترکیبات ادرار ومدفوع ،بررسی گردید.دراین پژوهش تجربی 15 نفر از بانوانی که دامنه ی سنی آنها بین 28-40 سال بود، به مدت دوماه تحت برنامه تمرینی ویژه ای به ورزش پرداختند درسه نوبت قبل از تمرین،بعد از یک جلسه تمرین وپس از دوماه تمرین،نمونه گیری خون به عمل آمدو دردو نوبت قبل وبعد ازدو ماه فعالیت، نمونه گیری ادرار ومدفوع انجام وچربی زیر پوست اندازه گیری شد. برابر نتایج حاصله در پی اعمال متغیر مستقل ‹تمرینات ورزشی به همراه کمربند لاغری› تفاوت معنی داری بین درصد چربی موضعی وعمومی بدن قبل وبعد از تمرین مشاهده گردید ‹01/0 P<› و‹پس از استفاده از کمربند لاغری به همراه تمرینات ورزشی ›میزان HDL خون تفاوت معنی داری نشان داد‹05/0 P<› تری گلیسرید وLDL خون تفاوت معنی داری دیده نشد.در فاکتورهای ادراری ومدفوع ‹که احتمال دفع چربی از آنها می رفت› قبل وبعد از برنامه ی تمرینی تفاوت معنی داری وجود نداشت. در ضمن به منظور مجزا شدن نقش کمربند لاغری وتمرینات ورزشی در کاهش چربی موضعی ودرصد چربی بدن به یک گروه 15 نفری دیگر‹بانوان 28-40 › که به طور تصادفی انتخاب شدند،تمریناتی مشابه داده شد ومیزان کاهش چربی دردوگروه فوق مقایسه گردید. این تفاوت به سطحمعنی داری رسید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.