Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور

نویسنده: ؛

پاییز 1378 - شماره 2 (18 صفحه - از 93 تا 110)

کلیدواژه ها : دانشگاه ،دانشجویان ،اوقات فراغت ،ورزش

کلید واژه های ماشینی : ورزش در اوقات فراغت ،اوقات فراغت دانشجویان کشور ،اوقات فراغت ،جایگاه ورزش در اوقات ،اوقات فراغت دانشجویان ،گذران اوقات فراغت دانشجویان ،گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه ،تماشای تلویزیون ،گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر ،اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه تهران ،فراغت دانشجویان ،گذران اوقات فراغت ،دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه ،جایگاه ورزش ،نحوهء گذران اوقات فراغت دانشجویان ،درصد از دانشجویان دختر ،اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه ،پایان‌نامهء تحصیلی دانشکدهء علوم ،بررسی نحوهء گذران اوقات فراغت ،رشته‌های ورزشی ،میزان اوقات فراغت ،فعالیت‌های ورزشی ،فعالیت‌های فراغتی ،رشته‌های ورزشی مورد علاقه ،دانشجویان به ورزش ،فعالیت‌های اوقات فراغت دانشجویان ،میزان ساعات فراغت ،نحوهء گذران اوقات فراغت ،دانشکدهء علوم اجتماعی ،درصد دختران ورزش

هدف ازاین پژوهش توصیفی،تعیین اوقات فراغت دانشجویان کشور ونشان دادن جایگاه ورزش در این اوقات وهمچنین بررسی وجود یا عدم وجود روابط معنی دار بین جنسیت، وضعیت تاهل ،رشته ی تحصیلی ،سن ، وضعیت فعلی سکونت ،میزان تحصیلات پدران ومادران ،شغل پدران ،درآمد ماهیانه والدین ،سیگار کشیدن ، میزان ساعات فراغت با پرداختن به ورزش بوده است. شش درصد از دانشجویاندختر وپسر دوره ی کارشناسی 38 دانشگاه‹10486 نفر› از 25 استان کشور، به طور تصادفی انتخاب وپرسشنامه ای مشتمل بر55 سؤال بسته در بین آنان توزیع و6/99 درصد پرسشنامه های جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفت. میزان اوقات فراغت روزانه ی دانشجویان 3تا 4 ساعت بوده که به ترتیب به تماشای تلویزیون ،مطالعه،هم صحبتی وورزش پرداخته می شود. فعالیت های مورد علاقه به ترتیب ورزش ،مطالعه ورایانه بوده است.جایگاه ورزش در اوقات فراغت برای پسران درمرتبه ی سوم وبرای دختران در مرتبه ی نهم بوده است.5/15 درصد پسران و8/31 درصد دختران ورزش نمی کنند . رشته های ورزشی پس پیاده روی شامل نرمش ،دویدن وبدن سازی ،والیبال وکوهنوردی برای دختران فوتبال نرمش، دویدن،بدنسازی وتنیس روی میز برای پسران بوده است.رشته های مورد علاقه ی دختران شنا، بدنسازی ،والیبال وبرای پسران فوتبال ،شنا وبدنسازی بوده است. بین متغیرهای نام برده در فوق وپرداختن دانشجویان به ورزش ،رابطه ی معنی داری در حد 01/0 =? مشاهده گردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.